Obsluha strojů a zařízení, montéři

81 Obsluha stacionárních strojů a zařízení
811 Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin
8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)
81111 Horníci v uhelných dolech (převážně ruční)
Předák na povrchu (3)
Horník rubání a ražení (3)
Horník předák rubání a ražení (3)
81113 Horníci v dolech jiných než uhelných a rudných, kamenolamači (převážně ruční)
Lamač (3)
81114 Horníci hlubinné těžby strojní
Obsluha strojů a zařízení v dole (3)
81115 Horníci povrchové těžby strojní
Řidič velkostroje (4)
81116 Obsluha razicích strojů, štítů, strojníci tuneláři
Horník kombajnér rubání a ražení (3)
81117 Obsluha důlních vrtacích strojů a rypadel
Řidič rypadla (3)
Vrtač v dole (3)
81118 Strojníci báňských zařízení
Strojník těžního stroje (3)
Klapkař (3)
81119 Obsluha ostatních důlních zařízení
Řidič kolesového nakladače (3)
Horník v ostatních činnostech v dole (3)
8113 Vrtači a příbuzní pracovníci
81131 Vrtači při ropných nebo plynových vrtech
Provozní těžař ropy a plynu (3)
81133 Vrtači při geologických a hydrologických průzkumech
Pracovník výplachového servisu (4)
Vrtač průzkumných vrtů (3)
8114 Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů
81141 Obsluha strojů na výrobu stavebních hmot
Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců (3)
81142 Obsluha strojů na výrobu výrobků z kamene
Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě (3)
Obsluha programově řízených strojů a linek v kamenické výrobě (4)
812 Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů
81211 Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů)
Práškový metalurg (3)
Hutník vysokopecař (3)
Hutník tavič oceli (3)
Hutník přípravář vsázky aglomerace (3)
Hutník tavič neželezných kovů (3)
Hutník v recyklaci neželezných kovů (3)
81212 Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači)
Tavič (3)
81213 Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů
Kalič (3)
81214 Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů
Hutník tažeč kovů (3)
Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách (3)
Lisař na strojích s manuální obsluhou (3)
Lisař na protlačovacích lisech (3)
81215 Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách
Hutník valcíř kovů (3)
81216 Obsluha kovacích lisů a bucharů
Kovář strojní (3)
8122 Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
81222 Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
Výrobce kovové bižuterie (3)
Galvanizér (3)
813 Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu fotografických materiálů
8131 Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu
81311 Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací
Chemik pro obsluhu zařízení (3)
81316 Obsluha strojů a zařízení na výrobu koksu
Koksař obsluha chemické části koksovny (3)
Koksař obsluha baterií (3)
8132 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů
81322 Obsluha strojů a zařízení na zpracování fotografických materiálů
Fotograf v minilabu (4)
Fotolaborant (4)
815 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků
8151 Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití
81510 Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití
Přadlák (3)
8152 Obsluha tkacích a pletacích strojů
81521 Obsluha tkacích strojů
Krajkář (3)
Tkadlec (3)
81522 Obsluha pletacích strojů
Prýmkař (3)
Síťař (3)
Pletař (3)
8153 Obsluha šicích a vyšívacích strojů
81530 Obsluha šicích a vyšívacích strojů
Výrobce polotovarů pro matracové potahy (3)
Výrobce matracových potahů (3)
8154 Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin
81540 Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin
Barvíř textilií (3)
Úpravář textilií (3)
8155 Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin
81550 Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin
Vysekávač (3)
8156 Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků
81561 Obsluha strojů na výrobu obuvi
Obuvník pro sériovou výrobu (3)
Svrškařka (3)
Obuvník pro gumárenskou výrobu (3)
8157 Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách
81570 Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin (3)
Pracovník prádelen (3)
Detašér čistírny a prádelny (3)
Pracovník čistíren (3)
8159 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená
81591 Obsluha strojů na výrobu textilní galanterie
Zhotovitel knoflíků (3)
81592 Obsluha strojů na výrobu klobouků (včetně obsluhy strojů na výrobu forem na klobouky)
Plsťař (3)
81599 Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená
Provazník (3)
Výrobce netkaných textilií (3)
816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
81601 Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb
Pracovník výroby konzerv (3)
Pracovník výroby masných výrobků a drůbežích masných výrobků (3)
Potravinářský dělník (2)
Pracovník výroby potravin (3)
Pracovník výroby hotových pokrmů (3)
81602 Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek
Pracovník výroby knedlíků (3)
81603 Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků
Mlékař (3)
Operátor pasterační stanice (4)
Operátor věžové sušárny mléka a odparky (4)
Operátor výroby tavených sýrů (4)
Operátor soloven sýrů (4)
Operátor přípravy zákysů (4)
81604 Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení)
Obsluha lisovacího zařízení ovoce (3)
Pracovník výroby ovocných koncentrátů (3)
Pracovník výroby ovocných pomazánek (3)
Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce (3)
81606 Obsluha strojů na zpracování mouky
Obsluha mlýnských strojů (3)
Pracovník skladování, balení a expedice mlýnských výrobků (3)
81609 Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků
Obsluha zařízení kafilérie (3)
Krmivářský dělník (2)
Operátor linky pro výrobu premixů (4)
Operátor linky pro výrobu krmných směsí (4)
Obsluha zařízení sil (3)
817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru
8171 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru
81710 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru
Strojník rozvlákňování (4)
Strojník papírenské převíječky (3)
Převíječ (3)
8172 Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva
81720 Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva
Překližkář (3)
Pracovník výroby sesazenek (3)
Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva (3)
Dělník výroby dřevařských polotovarů (2)
818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení
8181 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin
81811 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla
Sklář lisovaného skla (3)
Sklář technického skla (3)
Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna (3)
Tavič skloviny (3)
Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic (3)
Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky (3)
Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky (3)
Strojník sklářských zařízení pro foukací linky (3)
Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky (3)
81812 Obsluha strojů a zařízení na výrobu keramiky a porcelánu (kromě cihel a dlaždic)
Obráběč keramiky (3)
Obsluha pálicích pecí (3)
Přípravář keramických hmot (3)
Vylévač keramiky (3)
Výrobce lisované keramiky (3)
8182 Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení
81822 Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)
Topič nízkotlakých parních kotlů (2)
Topič nízkotlakých teplovodních kotlů (2)
Operátor horkovodních energetických zařízení (4)
Operátor parních energetických zařízení (4)
Topič horkovodních kotlů (2)
Topič parních kotlů (2)
81825 Obsluha zařízení spaloven
Obsluha kremačního zařízení (3)
8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování
81830 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování
Pomocný pracovník v chemii (1)
Pracovník balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich (3)
Pomocný pracovník v krmivářství (1)
Obsluha baličky (3)
Pracovník skladování a distribuce potravin (3)
8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená
81891 Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody)
Hrázný a jezný (3)
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice (3)
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod (3)
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody (3)
Chlorovač (3)
Strojník bazénu (4)
81892 Obsluha zařízení na zpracování a recyklaci odpadů (kromě kovového odpadu)
Obsluha recyklačních zařízení (3)
81896 Obsluha zařízení na výrobu a rozvod energií
Obsluha energetických zařízení (3)
Pracovník obsluhy bioplynových stanic (3)
Operátor kotlů v energetice (4)
81899 Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená
Zasněžovač (3)
82 Montážní dělníci výrobků a zařízení
821 Montážní dělníci výrobků a zařízení
8219 Montážní dělníci ostatních výrobků
82193 Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů
Dílenský montážník nábytku (3)
83 Řidiči a obsluha pojízdných zařízení
831 Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků
8311 Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků
83112 Strojvedoucí lokomotiv, vlaků
Strojvedoucí (4)
83113 Strojvedoucí metra, podzemních drah
Strojvedoucí elektrických vozů metra (4)
8312 Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci
83121 Vlakvedoucí v nákladní dopravě
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků (3)
83122 Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři
Posunovač (3)
Vedoucí posunu (3)
83123 Signalisti
Signalista (3)
83124 Výhybkáři, výhybkáři - točnáři
Výhybkář (3)
Dozorce výhybek (3)
83125 Tranzitéři (dělníci)
Tranzitér (3)
Tranzitér přípravář (3)
83127 Staniční dozorci (dělníci)
Staniční dozorce (3)
83128 Hradlaři - hláskaři
Hradlař a hláskař (1)
83129 Ostatní pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků v mezistaničních úsecích
Závorář (1)
832 Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)
8322 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři
83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných)
Řidič osobních a malých dodávkových automobilů (3)
83223 Řidiči dopravy nemocných a raněných
Řidič dopravy nemocných a raněných (3)
833 Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají
8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají
83311 Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě
Řidič osobní dopravy (3)
83314 Řidiči tramvají
Řidič tramvají (3)
8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
83321 Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)
Pracovník přepravy a ustájení jatečných zvířat (3)
Řidič nákladní dopravy (3)
83329 Řidiči ostatních speciálních vozidel
Řidič pásového vozu (3)
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace (3)
834 Obsluha pojízdných zařízení
8341 Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů
83411 Traktoristé a obsluha zemědělských strojů
Mechanizátor pro soustřeďování dříví (3)
83412 Řidiči a obsluha lesnických strojů
Údržba lesních cest (3)
Obsluha mobilních štěpkovacích strojů (3)
Těžař dříví těžebně-dopravními stroji (3)
Dopravce dříví (3)
Mechanizátor pro pěstební činnost (3)
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách (3)
8342 Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení
83421 Obsluha strojů a zařízení pro práce na železniční trati
Pracovník v dopravní infrastruktuře (3)
Řidič drážního speciálního vozidla (4)
Traťový strojník (3)
Návěstní spojový dozorce (4)
Návěstní technik (4)
83422 Obsluha zemních a příbuzných strojů
Strojník obsluhy stavebních strojů (3)
Strojník pro montáž vnějších potrubních rozvodů (3)
8343 Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení
83431 Obsluha jeřábů
Jeřábník sloupových a věžových jeřábů (3)
83432 Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení
Obsluha zdvihacích pracovních plošin (3)
83433 Obsluha těžebních klecí, lanovek a podobných zařízení
Staniční pracovník lanové dráhy (3)
Obsluha lyžařského vleku (1)
83439 Obsluha ostatních manipulačních zařízení (kromě obsluhy vysokozdvižných vozíků)
Obsluha regálových zakladačů (3)
8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci
83441 Řidiči vysokozdvižných vozíků
Řidič motorových vozíků (3)
83443 Skladníci, obsluha manipulačních vozíků
Expedient metalurgických výrobků (3)
Skladník (3)
835 Pracovníci lodní posádky
8350 Pracovníci lodní posádky
83501 Lodníci
Lodník (3)
Loďmistr (3)
Převozník I. třídy (3)
Převozník II. třídy (3)
Převozník III. třídy (3)
Strojmistr II. třídy (3)
83502 Lodní strojníci
Lodní strojník (3)
Strojmistr I. třídy (3)
83509 Ostatní pracovníci lodní posádky
Kormidelník (3)
Pomocný lodník (3)