8Obsluha strojů a zařízení, montéři
81Obsluha stacionárních strojů a zařízení
811Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin
8111Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)
81111Horníci v uhelných dolech (převážně ruční)
Předák na povrchu
Horník rubání a ražení
Horník předák rubání a ražení
81113Horníci v dolech jiných než uhelných a rudných, kamenolamači (převážně ruční)
Lamač
81114Horníci hlubinné těžby strojní
Obsluha strojů a zařízení v dole
81115Horníci povrchové těžby strojní
Řidič velkostroje
81116Obsluha razicích strojů, štítů, strojníci tuneláři
Horník kombajnér rubání a ražení
81117Obsluha důlních vrtacích strojů a rypadel
Řidič rypadla
Vrtač v dole
81118Strojníci báňských zařízení
Strojník těžního stroje
Klapkař
81119Obsluha ostatních důlních zařízení
Řidič kolesového nakladače
Horník v ostatních činnostech v dole
8113Vrtači a příbuzní pracovníci
81131Vrtači při ropných nebo plynových vrtech
Provozní těžař ropy a plynu
81133Vrtači při geologických a hydrologických průzkumech
Pracovník výplachového servisu
Vrtač průzkumných vrtů
8114Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů
81141Obsluha strojů na výrobu stavebních hmot
Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců
81142Obsluha strojů na výrobu výrobků z kamene
Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě
Obsluha programově řízených strojů a linek v kamenické výrobě
812Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
8121Obsluha zařízení na zpracování kovů
81211Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů)
Práškový metalurg
Hutník vysokopecař
Hutník tavič oceli
Hutník přípravář vsázky aglomerace
Hutník tavič neželezných kovů
Hutník v recyklaci neželezných kovů
81212Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači)
Tavič
81213Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů
Kalič
81214Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů
Hutník tažeč kovů
Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách
Lisař na strojích s manuální obsluhou
Lisař na protlačovacích lisech
81215Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách
Hutník valcíř kovů
8122Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
81222Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
Výrobce kovové bižuterie
Galvanizér
813Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu fotografických materiálů
8131Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu
81311Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací
Chemik pro obsluhu zařízení
81316Obsluha strojů a zařízení na výrobu koksu
Koksař obsluha chemické části koksovny
Koksař obsluha baterií
8132Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů
81322Obsluha strojů a zařízení na zpracování fotografických materiálů
Fotograf v minilabu
Fotolaborant
815Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků
8151Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití
81510Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití
Přadlák
8152Obsluha tkacích a pletacích strojů
81521Obsluha tkacích strojů
Krajkář
Tkadlec
81522Obsluha pletacích strojů
Prýmkař
Síťař
Pletař
8153Obsluha šicích a vyšívacích strojů
81530Obsluha šicích a vyšívacích strojů
Výrobce polotovarů pro matracové potahy
Výrobce matracových potahů
8154Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin
81540Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin
Barvíř textilií
Úpravář textilií
8155Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin
81550Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin
Vysekávač
8156Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků
81561Obsluha strojů na výrobu obuvi
Obuvník pro sériovou výrobu
Svrškařka
Obuvník pro gumárenskou výrobu
8157Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách
81570Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin
Pracovník prádelen
Detašér čistírny a prádelny
Pracovník čistíren
8159Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená
81591Obsluha strojů na výrobu textilní galanterie
Zhotovitel knoflíků
81592Obsluha strojů na výrobu klobouků (včetně obsluhy strojů na výrobu forem na klobouky)
Plsťař
81599Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená
Provazník
Výrobce netkaných textilií
816Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
8160Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
81601Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb
Pracovník výroby konzerv
Pracovník výroby masných výrobků a drůbežích masných výrobků
Potravinářský dělník
Pracovník výroby potravin
Pracovník výroby hotových pokrmů
81602Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek
Pracovník výroby knedlíků
81603Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků
Mlékař
Operátor pasterační stanice
Operátor věžové sušárny mléka a odparky
Operátor výroby tavených sýrů
Operátor soloven sýrů
Operátor přípravy zákysů
81604Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení)
Obsluha lisovacího zařízení ovoce
Pracovník výroby ovocných koncentrátů
Pracovník výroby ovocných pomazánek
Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce
81606Obsluha strojů na zpracování mouky
Obsluha mlýnských strojů
Pracovník skladování, balení a expedice mlýnských výrobků
81609Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků
Obsluha zařízení kafilérie
Krmivářský dělník
Operátor linky pro výrobu premixů
Operátor linky pro výrobu krmných směsí
Obsluha zařízení sil
817Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru
8171Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru
81710Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru
Strojník rozvlákňování
Strojník papírenské převíječky
Převíječ
8172Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva
81720Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva
Překližkář
Pracovník výroby sesazenek
Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva
Dělník výroby dřevařských polotovarů
818Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení
8181Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin
81811Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla
Sklář lisovaného skla
Sklář technického skla
Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna
Tavič skloviny
Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic
Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky
Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky
Strojník sklářských zařízení pro foukací linky
Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky
81812Obsluha strojů a zařízení na výrobu keramiky a porcelánu (kromě cihel a dlaždic)
Obráběč keramiky
Obsluha pálicích pecí
Přípravář keramických hmot
Vylévač keramiky
Výrobce lisované keramiky
8182Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení
81822Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)
Topič nízkotlakých parních kotlů
Topič nízkotlakých teplovodních kotlů
Operátor horkovodních energetických zařízení
Operátor parních energetických zařízení
Topič horkovodních kotlů
Topič parních kotlů
81825Obsluha zařízení spaloven
Obsluha kremačního zařízení
8183Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování
81830Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování
Pomocný pracovník v chemii
Pracovník balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich
Pomocný pracovník v krmivářství
Obsluha baličky
Pracovník skladování a distribuce potravin
8189Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená
81891Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody)
Hrázný a jezný
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody
Chlorovač
Strojník bazénu
81892Obsluha zařízení na zpracování a recyklaci odpadů (kromě kovového odpadu)
Dělník pro recyklaci
Obsluha recyklačních zařízení
81896Obsluha zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie
Obsluha energetických zařízení
Pracovník obsluhy bioplynových stanic
Operátor kotlů v energetice
81899Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená
Zasněžovač
82Montážní dělníci výrobků a zařízení
821Montážní dělníci výrobků a zařízení
8219Montážní dělníci ostatních výrobků
82193Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů
Dílenský montážník nábytku
83Řidiči a obsluha pojízdných zařízení
831Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků
8311Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků
83112Strojvedoucí lokomotiv, vlaků
Strojvedoucí
83113Strojvedoucí metra, podzemních drah
Strojvedoucí elektrických vozů metra
8312Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci
83121Vlakvedoucí v nákladní dopravě
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků
83122Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři
Posunovač
Vedoucí posunu
83123Signalisti
Signalista
83124Výhybkáři, výhybkáři - točnáři
Výhybkář
Dozorce výhybek
83125Tranzitéři (dělníci)
Tranzitér
Tranzitér přípravář
83127Staniční dozorci (dělníci)
Staniční dozorce
83128Hradlaři - hláskaři
Hradlař a hláskař
83129Ostatní pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků v mezistaničních úsecích
Závorář
832Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)
8322Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři
83221Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných)
Řidič osobních a malých dodávkových automobilů
83223Řidiči dopravy nemocných a raněných
Řidič dopravy nemocných a raněných
833Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají
8331Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají
83311Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě
Řidič osobní dopravy
83314Řidiči tramvají
Řidič tramvají
8332Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
83321Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)
Pracovník přepravy a ustájení jatečných zvířat
Řidič nákladní dopravy
83329Řidiči ostatních speciálních vozidel
Řidič pásového vozu
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace
834Obsluha pojízdných zařízení
8341Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů
83411Traktoristé a obsluha zemědělských strojů
Mechanizátor pro soustřeďování dříví
83412Řidiči a obsluha lesnických strojů
Údržba lesních cest
Obsluha mobilních štěpkovacích strojů
Těžař dříví těžebně-dopravními stroji
Dopravce dříví
Mechanizátor pro pěstební činnost
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách
8342Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení
83421Obsluha strojů a zařízení pro práce na železniční trati
Pracovník v dopravní infrastruktuře
Řidič drážního speciálního vozidla
Traťový strojník
Návěstní spojový dozorce
Návěstní technik
83422Obsluha zemních a příbuzných strojů
Strojník obsluhy stavebních strojů
Strojník pro montáž vnějších potrubních rozvodů
8343Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení
83431Obsluha jeřábů
Jeřábník sloupových a věžových jeřábů
83432Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení
Obsluha zdvihacích pracovních plošin
83433Obsluha těžebních klecí, lanovek a podobných zařízení
Staniční pracovník lanové dráhy
Obsluha lyžařského vleku
83439Obsluha ostatních manipulačních zařízení (kromě obsluhy vysokozdvižných vozíků)
Obsluha regálových zakladačů
8344Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci
83441Řidiči vysokozdvižných vozíků
Řidič motorových vozíků
83443Skladníci, obsluha manipulačních vozíků
Expedient metalurgických výrobků
Skladník
835Pracovníci lodní posádky
8350Pracovníci lodní posádky
83501Lodníci
Lodník
Loďmistr
Převozník II. třídy
Strojmistr II. třídy
83502Lodní strojníci
Lodní strojník
Strojmistr I. třídy
83509Ostatní pracovníci lodní posádky
Kormidelník
Pomocný lodník
Převozník III. třídy

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost