Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

91 Uklízeči a pomocníci
911 Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech
9111 Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní)
91110 Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní)
Úklidový pracovník - speciální práce (3)
9112 Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech
91121 Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech
Úklidový pracovník administrativních ploch (2)
91122 Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních (2)
91123 Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních
Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení (2)
Úklidový pracovník v ubytovacím zařízení - pokojská (2)
Pomocný pracovník v pohostinství (1)
91124 Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech
Úklidový pracovník v potravinářských provozech (2)
91125 Uklízeči veřejných dopravních prostředků
Úklidový pracovník dopravních prostředků (2)
91126 Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů
Úklidový pracovník průmyslových ploch (2)
912 Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci
9121 Pracovníci pro ruční praní a žehlení
91210 Pracovníci pro ruční praní a žehlení
Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě (1)
9122 Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu
91220 Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu
Úklidový pracovník osobních automobilů (2)
92 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
9211 Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě
92110 Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě
Pomocný pracovník v zemědělství (1)
Zemědělský dělník (2)
9212 Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
92120 Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
Pomocník podkováře (2)
9214 Pomocní pracovníci v zahradnictví
92140 Pomocní pracovníci v zahradnictví
Údržba veřejné zeleně (2)
Zahradnický dělník (2)
Vazačské práce (2)
Pomocný zahradník (2)
9215 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti
92150 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti
Pomocný pracovník ve vodohospodářství (1)
Lesní dělník (2)
Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti (1)
93 Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech
931 Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví
9311 Pomocní pracovníci v oblasti těžby
93111 Pomocní pracovníci při hlubinné těžbě
Pomocný pracovník v dole (1)
93112 Pomocní pracovníci při povrchové těžbě
Pomocný pracovník v povrchové těžbě (1)
9312 Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl
93121 Figuranti
Pomocný pracovník v zeměměřictví (1)
93122 Dělníci výkopových prací
Stavební dělník (2)
93123 Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl
Pomocný pracovník elektronických komunikací (1)
Pomocný pracovník v dopravě (1)
Traťový dělník (2)
Traťový dělník - obchůzkář (2)
932 Pomocní pracovníci ve výrobě
9321 Ruční baliči, plniči a etiketovači
93210 Ruční baliči, plniči a etiketovači
Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků (2)
Pomocný pracovník v potravinářství (1)
9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě
93291 Manipulační dělníci ve výrobě
Pomocný pracovník v polygrafii (1)
Knihařský dělník (2)
Dělník v textilní výrobě (2)
Dělník v oděvní výrobě (2)
Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu (1)
Dělník v kamenické výrobě (2)
Pomocný pracovník v dřevozpracujícím průmyslu (1)
93292 Pomocní dělníci ve výrobě
Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství (1)
Pomocný pracovník ve vodárenství (1)
Pomocný pracovník v bižuterní výrobě (1)
Pomocný pracovník ve sklářské výrobě (1)
Dělník pro přípravu nábytkových povrchů (2)
Lepič plastů (2)
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice (1)
933 Pomocní pracovníci v dopravě a skladování
9332 Kočí
93320 Kočí
Kočí (3)
Kočí v lesní těžbě (3)
9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)
93332 Pomocní manipulační pracovníci v dopravě
Manipulant poštovní přepravy (2)
93333 Pomocní pracovníci obchodního provozu
Pomocný pracovník v obchodě (1)
94 Pomocní pracovníci při přípravě jídla
941 Pomocní pracovníci při přípravě jídla
9411 Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení
94112 Pracovníci přípravy jídel v zařízeních rychlého občerstvení a ve výdejnách jídla
Kuchař expedient (2)
Výrobce pokrmů rychlého občerstvení (2)
9412 Pomocníci v kuchyni
94120 Pomocníci v kuchyni
Pomocný přípravář pokrmů (2)
96 Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci
961 Pracovníci s odpady
9611 Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
96110 Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
Úklidový pracovník pro obsluhu odpadních nádob (2)
Dělník pro recyklaci (2)
Pracovník recyklace (3)
9613 Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci
96131 Uklízeči veřejných prostranství
Úklidový pracovník venkovních ploch (2)
962 Ostatní pomocní pracovníci
9621 Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel
96210 Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel
Kurýr (2)
Doručovatel neadresných zásilek (2)
Pomocný pracovník v kultuře (1)
9623 Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů
96230 Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů
Odečítač vodoměrů (3)
9629 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení
96299 Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení
Asistent kadeřníka (2)