Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

91 Uklízeči a pomocníci
911 Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech
9111 Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní)
91110 Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní)
Úklidový pracovník - speciální práce (3)
9112 Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech
91121 Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech
Úklidový pracovník administrativních ploch (2)
Úklidový pracovník - speciální práce (3)
91122 Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních (2)
Úklidový pracovník - speciální práce (3)
91123 Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních
Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení (2)
Úklidový pracovník - speciální práce (3)
Úklidový pracovník v ubytovacím zařízení - pokojská (2)
Pomocný pracovník v pohostinství (1)
91124 Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech
Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení (2)
Úklidový pracovník v potravinářských provozech (2)
Úklidový pracovník - speciální práce (3)
91125 Uklízeči veřejných dopravních prostředků
Úklidový pracovník dopravních prostředků (2)
Úklidový pracovník - speciální práce (3)
91126 Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů
Úklidový pracovník průmyslových ploch (2)
Úklidový pracovník - speciální práce (3)
91127 Uklízeči prodejních prostor
Úklidový pracovník - speciální práce (3)
91128 Uklízeči v provozovnách osobních služeb
Úklidový pracovník - speciální práce (3)
91129 Ostatní uklízeči a pomocníci
Úklidový pracovník - speciální práce (3)
912 Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci
9121 Pracovníci pro ruční praní a žehlení
91210 Pracovníci pro ruční praní a žehlení
Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě (1)
9122 Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu
91220 Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu
Úklidový pracovník osobních automobilů (2)
92 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
9211 Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě
92110 Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě
Pomocný pracovník v zemědělství (1)
Zemědělský dělník (2)
9212 Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
92120 Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
Pomocný pracovník v zemědělství (1)
Pomocník podkováře (2)
Zemědělský dělník (2)
9213 Pomocní pracovníci ve smíšeném hospodářství
92130 Pomocní pracovníci ve smíšeném hospodářství
Pomocný pracovník v zemědělství (1)
Zemědělský dělník (2)
9214 Pomocní pracovníci v zahradnictví
92140 Pomocní pracovníci v zahradnictví
Pomocný pracovník v zemědělství (1)
Údržba veřejné zeleně (2)
Zahradnický dělník (2)
Vazačské práce (2)
Pomocný zahradník (2)
9215 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti
92150 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti
Pomocný pracovník ve vodohospodářství (1)
Lesní dělník (2)
Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti (1)
93 Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech
931 Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví
9311 Pomocní pracovníci v oblasti těžby
93111 Pomocní pracovníci při hlubinné těžbě
Pomocný pracovník v dole (1)
93112 Pomocní pracovníci při povrchové těžbě
Pomocný pracovník v povrchové těžbě (1)
9312 Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl
93121 Figuranti
Pomocný pracovník v zeměměřictví (1)
93122 Dělníci výkopových prací
Stavební dělník (2)
Silničář (3)
93123 Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl
Pomocný pracovník elektronických komunikací (1)
Pomocný pracovník v dopravě (1)
Traťový dělník (2)
Traťový dělník - obchůzkář (2)
Silničář (3)
9313 Dělníci v oblasti výstavby budov
93130 Dělníci v oblasti výstavby budov
Stavební dělník (2)
932 Pomocní pracovníci ve výrobě
9321 Ruční baliči, plniči a etiketovači
93210 Ruční baliči, plniči a etiketovači
Pomocný pracovník v chemii (1)
Pomocný pracovník v dopravě (1)
Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků (2)
Pomocný pracovník v potravinářství (1)
9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě
93291 Manipulační dělníci ve výrobě
Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě (1)
Pomocný pracovník v polygrafii (1)
Knihařský dělník (2)
Pomocný pracovník v chemii (1)
Dělník v textilní výrobě (2)
Dělník v oděvní výrobě (2)
Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu (1)
Krmivářský dělník (2)
Dělník v kamenické výrobě (2)
Pomocný pracovník v dřevozpracujícím průmyslu (1)
Dělník ve strojírenské výrobě (2)
93292 Pomocní dělníci ve výrobě
Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě (1)
Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství (1)
Pomocný pracovník ve vodárenství (1)
Pomocný pracovník v polygrafii (1)
Knihařský dělník (2)
Pomocný pracovník v chemii (1)
Dělník v textilní výrobě (2)
Dělník v oděvní výrobě (2)
Pomocný pracovník v bižuterní výrobě (1)
Pomocný pracovník ve sklářské výrobě (1)
Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu (1)
Pomocný pracovník v krmivářství (1)
Dělník v kamenické výrobě (2)
Pomocný pracovník v potravinářství (1)
Dělník pro přípravu nábytkových povrchů (2)
Pomocný pracovník v dřevozpracujícím průmyslu (1)
Lepič plastů (2)
Dělník ve strojírenské výrobě (2)
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice (1)
93293 Pomocní montážní dělníci
Dělník ve strojírenské výrobě (2)
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice (1)
933 Pomocní pracovníci v dopravě a skladování
9332 Kočí
93320 Kočí
Kočí (3)
Kočí v lesní těžbě (3)
9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)
93331 Pomocní skladníci
Pomocný pracovník v polygrafii (1)
Pomocný pracovník v dopravě (1)
93332 Pomocní manipulační pracovníci v dopravě
Pomocný pracovník v dopravě (1)
Manipulant poštovní přepravy (2)
93333 Pomocní pracovníci obchodního provozu
Pomocný pracovník v obchodě (1)
93339 Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)
Pomocný pracovník v dopravě (1)
94 Pomocní pracovníci při přípravě jídla
941 Pomocní pracovníci při přípravě jídla
9411 Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení
94112 Pracovníci přípravy jídel v zařízeních rychlého občerstvení a ve výdejnách jídla
Kuchař expedient (2)
Výrobce pokrmů rychlého občerstvení (2)
9412 Pomocníci v kuchyni
94120 Pomocníci v kuchyni
Pomocný přípravář pokrmů (2)
Pomocný pracovník v pohostinství (1)
96 Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci
961 Pracovníci s odpady
9611 Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
96110 Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
Úklidový pracovník pro obsluhu odpadních nádob (2)
Dělník pro recyklaci (2)
Pracovník recyklace (3)
9612 Třídiči odpadů
96120 Třídiči odpadů
Dělník pro recyklaci (2)
9613 Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci
96131 Uklízeči veřejných prostranství
Úklidový pracovník venkovních ploch (2)
96132 Čističi kanalizací
Pomocný pracovník ve vodárenství (1)
962 Ostatní pomocní pracovníci
9621 Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel
96210 Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel
Kurýr (2)
Doručovatel neadresných zásilek (2)
Pomocný pracovník v kultuře (1)
Pomocný pracovník v pohostinství (1)
9623 Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů
96230 Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů
Odečítač vodoměrů (3)
9629 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení
96292 Uvaděči
Zřízenec v kulturních zařízeních (2)
96293 Šatnáři
Zřízenec v kulturních zařízeních (2)
96299 Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení
Asistent kadeřníka (2)
Pomocný pracovník v kultuře (1)