9Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
91Uklízeči a pomocníci
911Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech
9111Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní)
91110Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní)
Úklidový pracovník - speciální práce
9112Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech
91121Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech
Úklidový pracovník administrativních ploch
91122Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních
91123Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních
Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení
Úklidový pracovník v ubytovacím zařízení - pokojská
Pomocný pracovník v pohostinství
91124Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech
Úklidový pracovník v potravinářských provozech
91125Uklízeči veřejných dopravních prostředků
Úklidový pracovník dopravních prostředků
91126Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů
Úklidový pracovník průmyslových ploch
912Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci
9121Pracovníci pro ruční praní a žehlení
91210Pracovníci pro ruční praní a žehlení
Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě
9122Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu
91220Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu
Úklidový pracovník osobních automobilů
92Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
921Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
9211Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě
92110Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě
Pomocný pracovník v zemědělství
Zahradnický dělník
Zemědělský dělník
9212Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
92120Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
Pomocník podkováře
9214Pomocní pracovníci v zahradnictví
92140Pomocní pracovníci v zahradnictví
Pomocný zahradník
9215Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti
92150Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti
Pomocný pracovník ve vodohospodářství
Lesní dělník
Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti
93Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech
931Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví
9311Pomocní pracovníci v oblasti těžby
93111Pomocní pracovníci při hlubinné těžbě
Pomocný pracovník v dole
93112Pomocní pracovníci při povrchové těžbě
Pomocný pracovník v povrchové těžbě
9312Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl
93121Figuranti
Pomocný pracovník v zeměměřictví
93123Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl
Pomocný pracovník elektronických komunikací
Pomocný pracovník v dopravě
Traťový dělník
Traťový dělník - obchůzkář
9313Dělníci v oblasti výstavby budov
93130Dělníci v oblasti výstavby budov
Stavební dělník
932Pomocní pracovníci ve výrobě
9321Ruční baliči, plniči a etiketovači
93210Ruční baliči, plniči a etiketovači
Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků
Pomocný pracovník v potravinářství
9329Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě
93291Manipulační dělníci ve výrobě
Pomocný pracovník v polygrafii
Knihařský dělník
Dělník v textilní výrobě
Dělník v oděvní výrobě
Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu
Dělník v kamenické výrobě
93292Pomocní dělníci ve výrobě
Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství
Pomocný pracovník ve vodárenství
Pomocný pracovník v bižuterní výrobě
Pomocný pracovník ve sklářské výrobě
Dělník pro přípravu nábytkových povrchů
Pomocný pracovník v dřevozpracujícím průmyslu
Lepič plastů
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice
933Pomocní pracovníci v dopravě a skladování
9332Kočí
93320Kočí
Kočí
Kočí v lesní těžbě
9333Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)
93332Pomocní manipulační pracovníci v dopravě
Manipulant poštovní přepravy
93333Pomocní pracovníci obchodního provozu
Pomocný pracovník v obchodě
94Pomocní pracovníci při přípravě jídla
941Pomocní pracovníci při přípravě jídla
9411Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení
94112Pracovníci přípravy jídel v zařízeních rychlého občerstvení a ve výdejnách jídla
Kuchař expedient
Výrobce pokrmů rychlého občerstvení
9412Pomocníci v kuchyni
94120Pomocníci v kuchyni
Pomocný přípravář pokrmů
96Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci
961Pracovníci s odpady
9611Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
96110Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
Úklidový pracovník pro obsluhu odpadních nádob
Pracovník recyklace
9613Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci
96131Uklízeči veřejných prostranství
Úklidový pracovník venkovních ploch
962Ostatní pomocní pracovníci
9621Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel
96210Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel
Kurýr
Doručovatel neadresných zásilek
Pomocný pracovník v kultuře
9623Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů
96230Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů
Odečítač vodoměrů
9629Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení
96299Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení
Asistent kadeřníka

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost