Ekonomika, administrativa, personalistika 

?Magisterský studijní program (7)
Daňový specialista (7)
Finanční analytik (7)
Finanční auditor (7)
Hlavní účetní (7)
Manažer controllingu (7)
Manažer řízení rizik (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Personalista specialista (6)
Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (6)
Specialista náboru pracovních sil (6)
Specialista pracovně právních vztahů (6)
Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (6)
Specialista finančního controllingu (6)
Správce majetku (6)
Účetní metodik (6)
?Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Samostatný účetní (5)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Administrativní pracovník (4)
Administrátor projektu (4)
Asistentka (4)
Celní deklarant (4)
Firemní recepční (4)
Personalista (4)
Pracovník správy pohledávek (4)
Účetní (4)
Fakturant (4)
Mzdová účetní (4)
Odborný účetní (4)
Pokladník (4)
Pracovník pro evidenci zásob (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Technickoadministrativní pracovník (3)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.