Těžba a úprava nerostných surovin 

?Magisterský studijní program (7)
Báňský inženýr pro hlubinnou těžbu (7)
Báňský projektant specialista (7)
Báňský technolog specialista (7)
Geomechanik (7)
Vedoucí důlní degazace (7)
Vedoucí větrání (7)
Závodní dolu (7)
Báňský inženýr pro povrchovou těžbu (7)
Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin (7)
Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin (7)
Vedoucí těžebního a úpravárenského provozu (7)
Závodní lomu 1 (7)
Báňský inženýr pro těžbu a skladování ropy a plynu (7)
Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu (7)
Vedoucí podzemního zásobníku plynu (7)
Vedoucí střediska karotáže a perforace (7)
Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond (7)
Geolog specialista (7)
Geofyzik (7)
Hydrogeolog (7)
Inženýrský geolog (7)
Ložiskový geolog (7)
Hlavní důlní měřič (7)
Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin (7)
Hodnotitel rizik ukládání odpadů (7)
Technik řízení údržby velkostroje (7)
Technik technického rozvoje v dole specialista (7)
Související jednotky práce
Ekolog specialista (7)
Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Technik realizace investic povrchové těžby nerostných surovin (6)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Báňský technik pro hlubinnou těžbu (4)
Báňský projektant (4)
Bezpečnostní technik v podzemí (4)
Dispečer důlní výroby (4)
Mechanik důlní degazace (4)
Technický dozor v podzemí (4)
Technik přípravy důlní výroby (4)
Technik údržby těžní jámy (4)
Technolog důlního díla (4)
Vedoucí důlní klimatizace (4)
Závodní (4)
Báňský technik pro povrchovou těžbu (4)
Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu (4)
Dispečer lomové těžby (4)
Technický dozor na povrchu (4)
Technik přípravy lomové těžby (4)
Závodní lomu 2 (4)
Báňský technik pro těžbu ropy a plynu (4)
Operátor podzemního zásobníku plynu (4)
Pracovník výplachového servisu (4)
Pracovník výzkumu vrtů a sond (4)
Servisní technik karotážních přístrojů (4)
Technik karotáže a perforace (4)
Technolog těžby ropy a zemního plynu (4)
Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu (4)
Výplachový technik (4)
Důlní měřič (4)
Geolog (4)
Hlavní mechanik báňské záchranné služby (4)
Operátor pásové dopravy (4)
Řidič velkostroje (4)
Technický vedoucí odstřelu (4)
Vedoucí závodní báňské stanice (4)
Související jednotky práce
Elektrotechnik pro silnoproud (4)
Elektromechanik v dole (4)
Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě (4)
Elektrotechnik projektant (4)
Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Báňský úpravář (3)
Báňský úpravář uhlí (3)
Báňský úpravář uranu (3)
Obsluha třídírny uranu (3)
Obsluha úpravny kamene (3)
Horník v dole (3)
Horník kombajnér rubání a ražení (3)
Horník předák rubání a ražení (3)
Horník rubání a ražení (3)
Horník v ostatních činnostech v dole (3)
Obsluha strojů a zařízení v dole (3)
Vrtač v dole (3)
Obsluha podzemního zásobníku plynu (3)
Obsluha strojů v povrchové těžbě (3)
Klapkař (3)
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji (3)
Řidič kolesového nakladače (3)
Řidič pásového vozu (3)
Řidič rypadla (3)
Provozní těžař ropy a plynu (3)
Předák na povrchu (3)
Řidič lokomotivy v dole (3)
Řidič důlní kolejové lokomotivy (3)
Řidič závěsné lokomotivy v dole (3)
Strojník těžního stroje (3)
Střelmistr (3)
Střelmistr pro povrchové dobývání (3)
Střelmistr pro stavební práce a destrukce (3)
Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce (3)
Střelmistr pro zvláštní druhy prací (3)
Střelmistr v dole (3)
Vrtač (3)
Vrtač pro trhací práce (3)
Vrtač průzkumných vrtů (3)
Záchranář báňské záchranné služby (3)
Báňský záchranář (3)
Báňský záchranář četař (3)
Báňský záchranář četař lezců (3)
Báňský záchranář četař potápěčů (3)
Báňský záchranář lezec (3)
Báňský záchranář potápěč (3)
Související jednotky práce
Elektromechanik pro silnoproud (3)
Důlní elektrikář silnoproudých zařízení (3)
Elektromechanik pro slaboproud (3)
Důlní elektrikář slaboproudých zařízení (3)
Zámečník (3)
Důlní zámečník (3)
Mechanik strojů a zařízení (3)
Mechanik báňské záchranné služby (3)
Mechanik geologickoprůzkumných zařízení (3)
?Základní vzdělání (1)
Pomocný pracovník v těžbě a úpravě surovin (1)
Pomocný pracovník v dole (1)
Pomocný pracovník v povrchové těžbě (1)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.