Věda, vzdělávání, sport 

?Magisterský studijní program (7)
Antropolog (7)
Archeolog (7)
Archeolog novověku (7)
Archeolog pravěku (7)
Archeolog starověku (7)
Archeolog středověku (7)
Industriální archeolog (7)
Jazykovědec (7)
Kouč (7)
Lektor dalšího vzdělávání (7)
Paleontolog (7)
Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (7)
Pedagog volného času (7)
Sociolog specialista (7)
Speciální pedagog (7)
Sportovec (7)
Supervizor v pomáhajících profesích (7)
Trenér (7)
Učitel druhého stupně základní školy (7)
Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (7)
Učitel mateřské školy (7)
Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb (7)
Učitel odborných předmětů střední školy (7)
Učitel odborných předmětů SŠ dřevařské (7)
Učitel odborných předmětů SŠ elektrotechnika (7)
Učitel odborných předmětů SŠ hutnictví (7)
Učitel odborných předmětů SŠ obuvnictví (7)
Učitel odborných předmětů SŠ papírenské (7)
Učitel odborných předmětů SŠ potravinářství (7)
Učitel odborných předmětů SŠ stavebnictví (7)
Učitel odborných předmětů SŠ strojírenství (7)
Učitel odborných předmětů SŠ textilní (7)
Učitel odborných předmětů SŠ zemědělství a lesy (7)
Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy (7)
Učitel prvního stupně základní školy (7)
Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře (7)
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy (7)
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů vyšší odborné školy (7)
Vysokoškolský učitel (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Asistent trenéra (6)
Hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže (6)
Samostatný sociolog (6)
Servisní pracovník - specialista (6)
Učitel odborného výcviku střední školy (6)
Učitel odborného výcviku SŠ dřevařské (6)
Učitel odborného výcviku SŠ elektrotechnika (6)
Učitel odborného výcviku SŠ hutnictví (6)
Učitel odborného výcviku SŠ obuvnictví (6)
Učitel odborného výcviku SŠ papírenské (6)
Učitel odborného výcviku SŠ potravinářství (6)
Učitel odborného výcviku SŠ stavebnictví (6)
Učitel odborného výcviku SŠ strojírenství (6)
Učitel odborného výcviku SŠ textilní (6)
Učitel odborného výcviku SŠ zemědělství a lesy (6)
Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy (6)
Učitel praktického vyučování střední školy (6)
Učitel praktického vyučování SŠ dřevařské (6)
Učitel praktického vyučování SŠ elektrotechnika (6)
Učitel praktického vyučování SŠ hutnictví (6)
Učitel praktického vyučování SŠ obuvnictví (6)
Učitel praktického vyučování SŠ papírenské (6)
Učitel praktického vyučování SŠ potravinářství (6)
Učitel praktického vyučování SŠ stavebnictví (6)
Učitel praktického vyučování SŠ strojírenství (6)
Učitel praktického vyučování SŠ textilní (6)
Učitel praktického vyučování SŠ zemědělství a lesy (6)
Vychovatel (6)
Vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (6)
Vychovatel v zařízeních sociálních služeb (6)
Související jednotky práce
Karierový poradce (6)
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (6)
?Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Asistent archeologa (5)
Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání (5)
Odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží (5)
Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (5)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Asistent pedagoga (4)
Koordinátor dobrovolníků (4)
Trenér tanečních technik (4)
Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (4)
Související jednotky práce
Instruktor pohybových aktivit ve vodě (4)
Instruktor dětského plavání (4)
Instruktor plavání (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Instruktor potápění (3)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.