Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Oblast


Věda, vzdělávání, sport 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Antropolog
Archeolog
Archeolog novověku
Archeolog pravěku
Archeolog starověku
Archeolog středověku
Industriální archeolog
Jazykovědec
Kouč
Lektor dalšího vzdělávání
Paleontolog
Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagog volného času
Sociolog specialista
Speciální pedagog
Sportovec
Supervizor v pomáhajících profesích
Trenér
Učitel druhého stupně základní školy
Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Učitel mateřské školy
Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb
Učitel odborných předmětů střední školy
Učitel odborných předmětů SŠ dřevařské
Učitel odborných předmětů SŠ elektrotechnika
Učitel odborných předmětů SŠ hutnictví
Učitel odborných předmětů SŠ obuvnictví
Učitel odborných předmětů SŠ papírenské
Učitel odborných předmětů SŠ potravinářství
Učitel odborných předmětů SŠ stavebnictví
Učitel odborných předmětů SŠ strojírenství
Učitel odborných předmětů SŠ textilní
Učitel odborných předmětů SŠ zemědělství a lesy
Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy
Učitel prvního stupně základní školy
Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů vyšší odborné školy
Vysokoškolský učitel
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Asistent trenéra
Hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže
Samostatný sociolog
Servisní pracovník - specialista
Učitel odborného výcviku střední školy
Učitel odborného výcviku SŠ dřevařské
Učitel odborného výcviku SŠ elektrotechnika
Učitel odborného výcviku SŠ hutnictví
Učitel odborného výcviku SŠ obuvnictví
Učitel odborného výcviku SŠ papírenské
Učitel odborného výcviku SŠ potravinářství
Učitel odborného výcviku SŠ stavebnictví
Učitel odborného výcviku SŠ strojírenství
Učitel odborného výcviku SŠ textilní
Učitel odborného výcviku SŠ zemědělství a lesy
Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy
Učitel praktického vyučování střední školy
Učitel praktického vyučování SŠ dřevařské
Učitel praktického vyučování SŠ elektrotechnika
Učitel praktického vyučování SŠ hutnictví
Učitel praktického vyučování SŠ obuvnictví
Učitel praktického vyučování SŠ papírenské
Učitel praktického vyučování SŠ potravinářství
Učitel praktického vyučování SŠ stavebnictví
Učitel praktického vyučování SŠ strojírenství
Učitel praktického vyučování SŠ textilní
Učitel praktického vyučování SŠ zemědělství a lesy
Vychovatel
Vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
Vychovatel v zařízeních sociálních služeb
Související jednotky práce 
Karierový poradce
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Asistent archeologa
Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání
Odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží
Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Asistent pedagoga
Koordinátor dobrovolníků
Pracovník ekologické výchovy
Trenér tanečních technik
Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
Související jednotky práce 
Instruktor pohybových aktivit ve vodě
Instruktor dětského plavání
Instruktor plavání
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Instruktor potápění

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost