Zdravotnictví a farmacie 

?Magisterský studijní program (7)
Biomedicínský inženýr (7)
Biomedicínský inženýr specialista (7)
Farmaceut (7)
Farmaceut specialista (7)
Inspektor státního dozoru v oblasti léčiv (7)
Klinický inženýr (7)
Klinický logoped (7)
Klinický logoped specialista (7)
Klinický psycholog specialista (7)
Koordinátor registrací léčivých přípravků (7)
Odborný lékař v alergologii a klinické imunologii (7)
Odborný lékař v anesteziologii (7)
Odborný lékař v angiologii (7)
Odborný lékař v audiologii a foniatrii (7)
Odborný lékař v cévní chirurgii (7)
Odborný lékař v dermatovenerologii (7)
Odborný lékař v dětské gynekologii (7)
Odborný lékař v dětské kardiologii (7)
Odborný lékař v gastroenterologii (7)
Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví (7)
Odborný pracovník registrací léčivých přípravků (7)
Posudkový lékař (7)
Psycholog (7)
Psycholog práce a organizace (7)
Psycholog v sociální péči (7)
Radiologický fyzik (7)
Radiologický fyzik specialista (7)
Zubní lékař (7)
Zubní lékař specialista (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Analytik státního dozoru v oblasti léčiv (6)
Asistent ochrany veřejného zdraví (6)
Audiologická sestra (6)
Biomedicínský technik (6)
Biotechnický asistent (6)
Dentální hygienista (6)
Dětská sestra (6)
Dětská sestra se zaměřením na herní aktivity a výchovnou péči (6)
Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii (6)
Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii (6)
Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči v dětské psychiatrii (6)
Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických oborech (6)
Ergoterapeut (6)
Farmaceutický asistent (6)
Fyzioterapeut (6)
Klinický perfuziolog (6)
Komunitní sestra (6)
Nutriční terapeut (6)
Optometrista (6)
Ortoptista (6)
Ortotik-protetik (6)
Porodní asistentka (6)
Psychiatrická sestra (6)
Psychiatrická sestra se zaměřením na komunitní péči (6)
Psychiatrická sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči o děti (6)
Psychiatrická sestra se zaměřením na psychoterapii (6)
Radiologický asistent (6)
Radiologický technik (6)
Sestra pro intenzivní péči (6)
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci (6)
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na neodkladnou péči (6)
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na očišťovací metody krve (6)
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na péči v anesteziologii (6)
Sestra pro nukleární medicínu (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s alergickým a imunodeficitním onemocněním (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s dermatovenerologickým onemocněním (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s infekčním onemocněním (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s neurologickým onemocněním (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty se stomiemi (6)
Sestra pro perioperační péči (6)
Sestra pro pracovně-lékařskou péči (6)
Sestra pro transfuzní službu (6)
Všeobecná sestra (6)
Zdravotní laborant (6)
Zdravotnický záchranář (6)
Zubní technik (6)
?Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Zdravotník zotavovací akce pro děti a mládež (5)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Asistent zubního technika (4)
Autoptický laborant (4)
Dezinfektor (4)
Laborant státního dozoru v oblasti léčiv (4)
Nutriční asistent (4)
Ortoticko-protetický technik (4)
Ošetřovatel (4)
Zdravotnický asistent (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Laboratorní pracovník (3)
Řidič dopravy nemocných a raněných (3)
Sanitář (3)
Zubní instrumentářka (3)
?Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby (2)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.