Zobrazení


Kvalifikační úroveň
OblastZdravotnictví a farmacie 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Biomedicínský inženýr
Biomedicínský inženýr specialista
Farmaceut
Farmaceut specialista
Inspektor státního dozoru v oblasti léčiv
Klinický inženýr
Klinický logoped
Klinický logoped specialista
Klinický psycholog specialista
Koordinátor registrací léčivých přípravků
Odborný lékař v alergologii a klinické imunologii
Odborný lékař v anesteziologii
Odborný lékař v angiologii
Odborný lékař v audiologii a foniatrii
Odborný lékař v cévní chirurgii
Odborný lékař v dermatovenerologii
Odborný lékař v dětské gynekologii
Odborný lékař v dětské kardiologii
Odborný lékař v gastroenterologii
Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví
Odborný pracovník registrací léčivých přípravků
Posudkový lékař
Psycholog
Psycholog práce a organizace
Psycholog v sociální péči
Radiologický fyzik
Radiologický fyzik specialista
Zubní lékař
Zubní lékař specialista
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Analytik státního dozoru v oblasti léčiv
Asistent ochrany veřejného zdraví
Audiologická sestra
Biomedicínský technik
Biotechnický asistent
Dentální hygienista
Dětská sestra
Dětská sestra se zaměřením na herní aktivity a výchovnou péči
Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii
Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii
Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči v dětské psychiatrii
Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických oborech
Ergoterapeut
Farmaceutický asistent
Fyzioterapeut
Klinický perfuziolog
Komunitní sestra
Nutriční terapeut
Optometrista
Ortoptista
Ortotik-protetik
Porodní asistentka
Psychiatrická sestra
Psychiatrická sestra se zaměřením na komunitní péči
Psychiatrická sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči o děti
Psychiatrická sestra se zaměřením na psychoterapii
Radiologický asistent
Radiologický technik
Sestra pro intenzivní péči
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na neodkladnou péči
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na očišťovací metody krve
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na péči v anesteziologii
Sestra pro nukleární medicínu
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s alergickým a imunodeficitním onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s dermatovenerologickým onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s infekčním onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s neurologickým onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty se stomiemi
Sestra pro perioperační péči
Sestra pro pracovně-lékařskou péči
Sestra pro transfuzní službu
Všeobecná sestra
Zdravotně sociální pracovník
Zdravotní laborant
Zdravotnický záchranář
Zubní technik
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Zdravotník zotavovací akce pro děti a mládež
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Asistent zubního technika
Autoptický laborant
Dezinfektor
Laborant státního dozoru v oblasti léčiv
Nutriční asistent
Ortoticko-protetický technik
Ošetřovatel
Zdravotnický asistent
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Laboratorní pracovník
Řidič dopravy nemocných a raněných
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
Sanitář
Zubní instrumentářka

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost