Zobrazení


Kvalifikační úroveňOblast
Sociální služby 
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Související jednotky práce 
Karierový poradce
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Interkulturní pracovník
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Koordinační pracovník v sociální oblasti
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Romský asistent

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost