Zobrazení


Kvalifikační úroveň


Oblast

Doprava a logistika 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Disponent lodní dopravy
Inženýr letového provozu
Inženýr železniční dopravy
Dozorčí železniční přepravy
Dozorčí železničního provozu
Provozní dispečer v železniční dopravě
Manažer silniční dopravy
Vedoucí silniční nákladní dopravy
Vedoucí silniční osobní dopravy
Pilot
Pilot - instruktor
Učitel leteckého pozemního výcviku
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Dispečer lodní dopravy
Logistik specialista
Logistik skladových operací specialista
Logistik v dopravě a přepravě specialista
Logistik výroby specialista
Palubní technik
Řídící letového provozu
Řídící letového provozu oblastního střediska řízení
Řídící letového provozu přibližovací a letištní služby
Samostatný referent železniční dopravy
Samostatný technik silniční dopravy
Manažer provozu silniční dopravy
Samostatný referent silniční dopravy
Samostatný technik železniční dopravy
Dispečer železniční dopravy
Kontrolor vozby
Strojmistr železniční dopravy
Výpravčí
Technik lodní dopravy
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Zasílatel
Disponent mezinárodního zasílatelství
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě
Logistik
Logistik skladových operací
Logistik v dopravě a přepravě
Logistik výroby
Specialista bezpečnosti přepravy
Specialista pro pojištění a reklamace
Mistr železniční infrastruktury
Návěstní spojový dozorce
Návěstní technik
Palubní průvodčí v letecké dopravě
Pracovník železniční dopravy
Nákladní pokladník železniční dopravy
Osobní pokladník železniční dopravy
Referent železniční dopravy
Revizor v osobní dopravě
Kontrolor kvality dopravy
Kontrolor přepravy cestujících
Řidič drážního speciálního vozidla
Strojník speciálních železničních zařízení
Strojvedoucí
Strojvedoucí elektrických vozů metra
Technik letecké dopravy
Operátor letových dat
Řídící odbavovací plochy
Technik silniční dopravy
Dispečer silniční dopravy
Mistr silniční dopravy
Provozní technik silniční dopravy
Technik železniční dopravy
Dozorce depa
Komandující
Nádražní
Vozový disponent
Vedoucí provozu lanových drah
Vedoucí provozu lyžařských vleků
Vozmistr
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Informátor v dopravě
Jeřábník
Jeřábník pro automobilní jeřáby
Jeřábník pro nakládací jeřáby
Jeřábník pro zdvihadla a mostové, portálové a konzolové jeřáby
Jeřábník sloupových a věžových jeřábů
Kapitán plavidla
Kapitán I. třídy
Kapitán II. třídy
Kapitán III. třídy
Kapitán IV. třídy
Kormidelník
Loďmistr
Lodní strojník
Lodník
Obsluha regálových zakladačů
Obsluha zdvihacích pracovních plošin
Obsluha železniční dopravní cesty
Dozorce výhybek
Operátor železniční dopravy
Signalista
Staniční dozorce
Výhybkář
Obsluha železniční nákladní dopravy
Posunovač
Tranzitér
Tranzitér přípravář
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků
Vedoucí posunu
Obsluha železniční osobní dopravy
Palubní průvodčí v železniční dopravě
Průvodčí
Vlakvedoucí
Pomocný lodník
Pracovník evidence zásob a materiálu
Pracovník v dopravní infrastruktuře
Převozník
Převozník I. třídy
Převozník II. třídy
Převozník III. třídy
Řidič motorových vozíků
Řidič silniční dopravy
Řidič nákladní dopravy
Řidič osobní dopravy
Řidič osobních a malých dodávkových automobilů
Řidič sněžných pásových vozidel
Řidič tramvají
Silničář
Staniční pracovník lanové dráhy
Strojmistr lodní dopravy
Strojmistr I. třídy
Strojmistr II. třídy
Traťový strojník
Vazač břemen
Související jednotky práce 
Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Dělník v železniční infrastruktuře
Traťový dělník
Traťový dělník - obchůzkář
Kurýr
Manipulační pracovník se zbožím ve skladu
Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Hradlař - hláskař
Hradlař a hláskař
Závorář
Obsluha lyžařského vleku
Pomocný pracovník v dopravě

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost