Doprava a logistika 

?Magisterský studijní program (7)
Disponent lodní dopravy (7)
Inženýr letového provozu (7)
Inženýr železniční dopravy (7)
Dozorčí železniční přepravy (7)
Dozorčí železničního provozu (7)
Provozní dispečer v železniční dopravě (7)
Manažer silniční dopravy (7)
Vedoucí silniční nákladní dopravy (7)
Vedoucí silniční osobní dopravy (7)
Pilot (7)
Pilot - instruktor (7)
Učitel leteckého pozemního výcviku (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Dispečer lodní dopravy (6)
Logistik specialista (6)
Logistik skladových operací specialista (6)
Logistik v dopravě a přepravě specialista (6)
Logistik výroby specialista (6)
Palubní technik (6)
Řídící letového provozu (6)
Řídící letového provozu oblastního střediska řízení (6)
Řídící letového provozu přibližovací a letištní služby (6)
Samostatný referent železniční dopravy (6)
Samostatný technik silniční dopravy (6)
Manažer provozu silniční dopravy (6)
Samostatný referent silniční dopravy (6)
Samostatný technik železniční dopravy (6)
Dispečer železniční dopravy (6)
Kontrolor vozby (6)
Strojmistr železniční dopravy (6)
Výpravčí (6)
Technik lodní dopravy (6)
?Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Zasílatel (5)
Disponent mezinárodního zasílatelství (5)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě (4)
Logistik (4)
Logistik skladových operací (4)
Logistik v dopravě a přepravě (4)
Logistik výroby (4)
Specialista bezpečnosti přepravy (4)
Specialista pro pojištění a reklamace (4)
Mistr železniční infrastruktury (4)
Návěstní spojový dozorce (4)
Návěstní technik (4)
Palubní průvodčí v letecké dopravě (4)
Pracovník železniční dopravy (4)
Nákladní pokladník železniční dopravy (4)
Osobní pokladník železniční dopravy (4)
Referent železniční dopravy (4)
Revizor v osobní dopravě (4)
Kontrolor kvality dopravy (4)
Kontrolor přepravy cestujících (4)
Řidič drážního speciálního vozidla (4)
Strojník speciálních železničních zařízení (4)
Strojvedoucí (4)
Strojvedoucí elektrických vozů metra (4)
Technik letecké dopravy (4)
Operátor letových dat (4)
Řídící odbavovací plochy (4)
Technik silniční dopravy (4)
Dispečer silniční dopravy (4)
Mistr silniční dopravy (4)
Provozní technik silniční dopravy (4)
Technik železniční dopravy (4)
Dozorce depa (4)
Komandující (4)
Nádražní (4)
Vozový disponent (4)
Vedoucí provozu lanových drah (4)
Vedoucí provozu lyžařských vleků (4)
Vozmistr (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Informátor v dopravě (3)
Jeřábník (3)
Jeřábník pro automobilní jeřáby (3)
Jeřábník pro nakládací jeřáby (3)
Jeřábník pro zdvihadla a mostové, portálové a konzolové jeřáby (3)
Jeřábník sloupových a věžových jeřábů (3)
Kapitán plavidla (3)
Kapitán I. třídy (3)
Kapitán II. třídy (3)
Kapitán III. třídy (3)
Kapitán IV. třídy (3)
Kormidelník (3)
Loďmistr (3)
Lodní strojník (3)
Lodník (3)
Obsluha regálových zakladačů (3)
Obsluha zdvihacích pracovních plošin (3)
Obsluha železniční dopravní cesty (3)
Dozorce výhybek (3)
Operátor železniční dopravy (3)
Signalista (3)
Staniční dozorce (3)
Výhybkář (3)
Obsluha železniční nákladní dopravy (3)
Posunovač (3)
Tranzitér (3)
Tranzitér přípravář (3)
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků (3)
Vedoucí posunu (3)
Obsluha železniční osobní dopravy (3)
Palubní průvodčí v železniční dopravě (3)
Průvodčí (3)
Vlakvedoucí (3)
Pomocný lodník (3)
Pracovník evidence zásob a materiálu (3)
Pracovník v dopravní infrastruktuře (3)
Převozník (3)
Převozník I. třídy (3)
Převozník II. třídy (3)
Převozník III. třídy (3)
Řidič motorových vozíků (3)
Řidič silniční dopravy (3)
Řidič nákladní dopravy (3)
Řidič osobní dopravy (3)
Řidič osobních a malých dodávkových automobilů (3)
Řidič sněžných pásových vozidel (3)
Řidič tramvají (3)
Silničář (3)
Staniční pracovník lanové dráhy (3)
Strojmistr lodní dopravy (3)
Strojmistr I. třídy (3)
Strojmistr II. třídy (3)
Traťový strojník (3)
Vazač břemen (3)
Související jednotky práce
Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení (3)
Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť (3)
?Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Dělník v železniční infrastruktuře (2)
Traťový dělník (2)
Traťový dělník - obchůzkář (2)
Kurýr (2)
Manipulační pracovník se zbožím ve skladu (2)
Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu (2)
?Základní vzdělání (1)
Hradlař - hláskař (1)
Hradlař a hláskař (1)
Závorář (1)
Obsluha lyžařského vleku (1)
Pomocný pracovník v dopravě (1)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.