Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Oblast
Poštovní a doručovatelské služby 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Manažer poštovního provozu
Manažer pošty
Manažer sběrných přepravních uzlů
Manažer v poštovním provozu
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Vedoucí poštovního provozu
Technolog v poštovním provozu
Vedoucí depa
Vedoucí sběrných přepravních uzlů
Vedoucí v poštovním provozu
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Obsluha poštovního provozu
Odborný pracovník obsluhy pošty
Operátor poštovních informačních služeb
Pokladník pošty
Pracovník poštovní přepážky univerzální
Pracovník poštovní přepravy
Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz
Pracovník poštovních elektronických služeb
Pracovník vnitřní poštovní služby III
Provozní deklarant pro mezinárodní poštovní provoz
Samostatný pracovník poštovního provozu
Administrátor pošt
Dispečer depa
Dispečer sběrných přepravních uzlů
Kontrolor poštovního provozu
Reklamant v poštovním provozu
Směnař v poštovním provozu
Vedoucí poštovního oddělení
Vedoucí pošty II
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Operátor poštovního provozu
Poštovní doručovatel
Pracovník poštovní přepážky
Pracovník poštovní přepravy I
Pracovník vnitřní poštovní služby II
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Manipulant poštovního provozu
Doručovatel neadresných zásilek
Manipulant poštovní přepravy
Pracovník vnitřní poštovní služby I

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost