Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Oblast
Lesní hospodářství 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Lesní inženýr
Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví
Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství
Lesní inženýr pro těžební činnost
Lesní inženýr správce
Lesní inženýr zařizovatel
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Lesní technik lesník
Lesní technik lesník pro pěstební činnost
Lesní technik lesník pro těžební činnost
Lesní technik myslivec
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví
Lesní technik školkař
Lesní technik taxátor
Lesní technik těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Opravář těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů
Pěstební mechanizátor
Mechanizátor pro pěstební činnost
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách
Údržba lesních cest
Pracovník v myslivosti
Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin
Těžební mechanizátor
Dopravce dříví
Mechanizátor pro soustřeďování dříví
Obsluha mobilních štěpkovacích strojů
Pracovník na manipulačních skladech v lesnictví
Těžař dříví motomanuální
Těžař dříví těžebně-dopravními stroji
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Lesní dělník
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost