Zobrazení


Kvalifikační úroveňOblast

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Bankovní specialista
Dealer
Makléř
Specialista analýzy finančního trhu
Specialista bankovních strategií
Specialista devizových obchodů
Specialista kapitálových obchodů
Specialista metodik bankovních hotovostních operací
Specialista rozvoje bankovních obchodů
Specialista systému platebních karet
Specialista úvěrových rizik
Investiční makléř
Pojišťovací makléř
Specialista v pojišťovnictví
Disponent likvidace pojistných událostí
Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí
Disponent vzniku pojištění
Disponent zajištění
Hlavní metodik v pojišťovnictví
Pojistný analytik
Pojistný matematik
Produktový manažer v pojišťovnictví
Riskmanažer v pojišťovnictví
Upisovatel rizik pro neživotní pojištění
Upisovatel rizik pro pojištění osob
Vyšetřovatel v pojišťovnictví
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Samostatný bankovní pracovník
Bankovní ekonom
Dealer asistent
Metodik bankovních hotovostních operací
Samostatný pracovník devizových obchodů
Samostatný pracovník kapitálových obchodů
Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů
Samostatný pracovník řízení úvěrů
Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia
Samostatný pracovník systému platebních karet
Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů
Samostatný pracovník v pojišťovnictví
Asistent riskmanažera v pojišťovnictví
Metodik v pojišťovnictví
Pojistný matematik asistent
Samostatný pojišťovací poradce
Samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví
Samostatný technik likvidace pojistných událostí
Upisovatel asistent
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Bankovní pracovník
Bankovní pokladník
Makléř asistent
Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků
Pracovník kapitálových obchodů
Pracovník klientského centra banky
Pracovník podpisových vzorů
Pracovník řízení úvěrů
Pracovník spotřebitelských úvěrů
Pracovník správy úvěrového portfolia
Pracovník systému platebních karet
Pracovník vnitřních bankovních služeb
Klientský pracovník v pojišťovnictví
Pojišťovací poradce
Pojišťovací poradce na přepážce
Pracovník klientského centra pojišťovny
Likvidátor škod z cestovního pojištění
Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
Likvidátor škod z pojištění osob
Taxátor pojistných smluv
Technik likvidace pojistných událostí
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Likvidátor škod z pojištění vozidel

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost