Bankovnictví, finance a pojišťovnictví 

?Magisterský studijní program (7)
Bankovní specialista (7)
Dealer (7)
Makléř (7)
Specialista analýzy finančního trhu (7)
Specialista bankovních strategií (7)
Specialista devizových obchodů (7)
Specialista kapitálových obchodů (7)
Specialista metodik bankovních hotovostních operací (7)
Specialista rozvoje bankovních obchodů (7)
Specialista systému platebních karet (7)
Specialista úvěrových rizik (7)
Investiční makléř (7)
Pojišťovací makléř (7)
Specialista v pojišťovnictví (7)
Disponent likvidace pojistných událostí (7)
Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí (7)
Disponent vzniku pojištění (7)
Disponent zajištění (7)
Hlavní metodik v pojišťovnictví (7)
Pojistný analytik (7)
Pojistný matematik (7)
Produktový manažer v pojišťovnictví (7)
Riskmanažer v pojišťovnictví (7)
Upisovatel rizik pro neživotní pojištění (7)
Upisovatel rizik pro pojištění osob (7)
Vyšetřovatel v pojišťovnictví (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Samostatný bankovní pracovník (6)
Bankovní ekonom (6)
Dealer asistent (6)
Metodik bankovních hotovostních operací (6)
Samostatný pracovník devizových obchodů (6)
Samostatný pracovník kapitálových obchodů (6)
Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů (6)
Samostatný pracovník řízení úvěrů (6)
Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia (6)
Samostatný pracovník systému platebních karet (6)
Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů (6)
Samostatný pracovník v pojišťovnictví (6)
Asistent riskmanažera v pojišťovnictví (6)
Metodik v pojišťovnictví (6)
Pojistný matematik asistent (6)
Samostatný pojišťovací poradce (6)
Samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví (6)
Samostatný technik likvidace pojistných událostí (6)
Upisovatel asistent (6)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Bankovní pracovník (4)
Bankovní pokladník (4)
Makléř asistent (4)
Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků (4)
Pracovník kapitálových obchodů (4)
Pracovník klientského centra banky (4)
Pracovník podpisových vzorů (4)
Pracovník řízení úvěrů (4)
Pracovník spotřebitelských úvěrů (4)
Pracovník správy úvěrového portfolia (4)
Pracovník systému platebních karet (4)
Pracovník vnitřních bankovních služeb (4)
Klientský pracovník v pojišťovnictví (4)
Pojišťovací poradce (4)
Pojišťovací poradce na přepážce (4)
Pracovník klientského centra pojišťovny (4)
Likvidátor škod z cestovního pojištění (4)
Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu (4)
Likvidátor škod z pojištění osob (4)
Taxátor pojistných smluv (4)
Technik likvidace pojistných událostí (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Likvidátor škod z pojištění vozidel (3)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.