Zobrazení


Kvalifikační úroveň

Oblast

Umění a kultura 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Architekt výstav a expozic
Baletní mistr
Designer výrobků specialista
Dokumentátor specialista
Dramaturg
Filmový a televizní producent
Producent
Herec
Hudebník
Dirigent
Hudební režisér
Hudebník člen orchestru a souboru
Hudebník sólista
Korepetitor
Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny
Choreograf
Ilustrátor
Kameraman
Kastelán
Knihovník specialista
Knihovník specialista katalogizátor
Referenční knihovník specialista
Kurátor
Muzejní edukátor
Památkář
Památkář architektury
Památkář historik
Památkář krajinář
Restaurátor výtvarných děl
Restaurátor malířských výtvarných děl
Restaurátor sochařských výtvarných děl
Režisér
Divadelní režisér
Filmový režisér
Režisér dabingu
Režisér rozhlasového a televizního vysílání
Rozhlasový režisér
Televizní režisér
Scénograf
Taneční pedagog
Tanečník člen sboru a souboru
Tanečník sólista
Technolog konzervování a restaurování
Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu
Zpěvák
Hlasový pedagog
Sbormistr
Zpěvák člen sboru a souboru
Zpěvák sólista
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Asistent kastelána
Asistent památkáře
Asistent režie
Grafik 3D a 2D
Konzervátor a restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl
Preparátor restaurátor
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kovu
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v textilu
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve dřevě
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve skle, keramice a porcelánu
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl
Mistr zvuku v audiovizi
Pracovník audiovize
Producent v audiovizi
Produkční
Produkční kulturních projektů
První asistent režie
Samostatný designer výrobků
Samostatný dokumentátor
Samostatný knihovník
Samostatný knihovník akvizitér
Samostatný knihovník katalogizátor
Samostatný referenční knihovník
Scénárista a dramaturg audiovizuálního díla
Dialogista
Scénárista
Technik památkové obnovy
Výkonný producent
Vedoucí natáčení
Vedoucí výroby audiovizuálního díla
Související jednotky práce 
Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení
Samostatný technik scénického osvětlení
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Konzervátor - restaurátor s výjimkou kulturních památek
Konzervátor a preparátor
Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni
Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu
Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži
Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu
Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice
Restaurátor hudebních nástrojů
Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla
Restaurátor strojů a přístrojů
Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Restaurátor zbraní
Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Výstavář
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Asistent dirigenta
Asistent kameramana
Ostřič
Pomocný kameraman
Švenkr
Vrchní osvětlovač
Designer výrobků
Dokumentátor
Garderobiér
Inspicient
Kaskadér
Knihovník
Knihovník akvizitér
Knihovník katalogizátor
Knihovník pracovník správy fondů
Knihovník v knihovně pro děti
Knihovník v přímých službách
Referenční knihovník
Správce depozitáře
Správce památkových objektů
Umělecký vlásenkář a maskér
Zbrojíř
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Zřízenec v kulturních zařízeních
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Pomocný pracovník v kultuře

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost