Zobrazení


Kvalifikační úroveň

Oblast

Vodní hospodářství 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Projektant vodních staveb specialista
Vodárenský specialista
Vodárenský specialista čištění odpadních vod
Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod
Vodárenský specialista úpravy vody
Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí
Vodohospodářský specialista správy povodí
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Auditor spotřeby vody
Samostatný projektant vodních staveb
Vodárenský samostatný technik
Vodárenský samostatný technik čištění odpadních vod
Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod
Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody
Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí
Vodohospodářský samostatný technik
Vodohospodářský samostatný technik dispečer
Vodohospodářský samostatný technik správy povodí
Vodohospodářský samostatný úsekový technik
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Technik diagnostik kanalizační sítě
Vodárenský technik telemetrie a automatizace
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Mechanik vodoměrů
Projektant vodních staveb
Technik melioračních soustav
Technik odvodňovacích soustav
Technik protierozních opatření
Technik závlahových soustav
Vodárenský technik
Vodárenský technik čištění odpadních vod
Vodárenský technik dispečer
Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod
Vodárenský technik úpravy pitné vody
Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí
Vodárenský technik kanalizačních sítí
Vodárenský technik vodovodních sítí
Vodohospodářský technik
Vodohospodářský technik dispečer
Vodohospodářský technik hrázný jezný
Vodohospodářský technik říčního dozoru
Vodohospodářský technik správy povodí
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Diagnostik vodárenských sítí
Diagnostik kanalizační sítě
Diagnostik vodovodní sítě
Chlorovač
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace
Odečítač vodoměrů
Provozní montér vodovodů a kanalizací
Strojník vodárenských zařízení
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody
Vodař
Hrázný a jezný
Poříčný
Vodař - údržba vodních toků
Vzorkař odpadních vod
Vzorkař pitné vody
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Pomocný pracovník ve vodním hospodářství
Pomocný pracovník ve vodárenství
Pomocný pracovník ve vodohospodářství

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost