Zobrazení


Kvalifikační úroveň


Oblast



Média, publicistika a knihovnictví 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Šéfredaktor
Tiskový mluvčí
Tlumočník, překladatel
Konsekutivní tlumočník
Překladatel
Překladatel odborných textů
Překladatel uměleckých textů
Simultánní tlumočník
Soudní tlumočník a překladatel
Tlumočník
Tlumočník znakové řeči
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Knižní vydavatel
Odborný pracovník vztahů k veřejnosti
Redaktor novinář
Technický redaktor
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Korektor ve vydavatelství
Pracovník vztahů k veřejnosti

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost