Životní prostředí a nakládání s odpady 

?Magisterský studijní program (7)
Botanik pro ochranu přírody a krajiny (7)
Ekolog specialista (7)
Ekolog specialista pro chemické látky (7)
Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin (7)
Specialista životního prostředí státní správy (7)
Geolog pro ochranu přírody a krajiny (7)
Hydrolog specialista (7)
Krajinář pro ochranu přírody a krajiny (7)
Lesník pro ochranu přírody a krajiny (7)
Meteorolog specialista (7)
Podnikový ekolog (7)
Technik specialista odpadového hospodářství (7)
Technik specialista pro ochranu ovzduší (7)
Technik specialista pro ochranu vod (7)
Vodař pro ochranu přírody a krajiny (7)
Zoolog pro ochranu přírody a krajiny (7)
Související jednotky práce
Inženýr chemie (7)
Inženýr chemie pro environment (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Samostatný hydrolog (6)
Samostatný meteorolog (6)
Technik ekolog (6)
Technik ekolog pro chemické látky (6)
?Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Samostatný skalník (5)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Hydrolog (4)
Meteorolog (4)
Pracovník ekologické výchovy (4)
Průvodce přírodou (4)
Strážce pro ochranu přírody a krajiny (4)
Technik odpadového hospodářství (4)
Technik zařízení pro ochranu ovzduší (4)
Technik zařízení pro ochranu vod (4)
Související jednotky práce
Chemický technik (4)
Chemický technik environmentální geochemik (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Pracovník odpadového hospodářství (3)
Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší (3)
Pracovník zařízení pro ochranu vod (3)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.