Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Oblast


Životní prostředí a nakládání s odpady 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Botanik pro ochranu přírody a krajiny
Ekolog specialista
Ekolog specialista pro chemické látky
Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin
Specialista životního prostředí státní správy
Geolog pro ochranu přírody a krajiny
Hydrolog specialista
Krajinář pro ochranu přírody a krajiny
Lesník pro ochranu přírody a krajiny
Meteorolog specialista
Podnikový ekolog
Technik specialista odpadového hospodářství
Technik specialista pro ochranu ovzduší
Technik specialista pro ochranu vod
Vodař pro ochranu přírody a krajiny
Zoolog pro ochranu přírody a krajiny
Související jednotky práce 
Inženýr chemie
Inženýr chemie pro environment
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Samostatný hydrolog
Samostatný meteorolog
Technik ekolog
Technik ekolog pro chemické látky
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Samostatný skalník
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Hydrolog
Meteorolog
Pracovník ekologické výchovy
Průvodce přírodou
Strážce pro ochranu přírody a krajiny
Technik odpadového hospodářství
Technik zařízení pro ochranu ovzduší
Technik zařízení pro ochranu vod
Související jednotky práce 
Chemický technik
Chemický technik environmentální geochemik
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Pracovník odpadového hospodářství
Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší
Pracovník zařízení pro ochranu vod

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost