Zobrazení


Kvalifikační úroveň

OblastDřevařská výroba a nábytkářství 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Designér nábytku
Dřevařský inženýr
Dřevařský inženýr dispečer
Dřevařský inženýr konstruktér
Dřevařský inženýr pracovník řízení jakosti
Dřevařský inženýr technolog
Dřevařský inženýr výzkumný a vývojový pracovník
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Samostatný dřevařský technik
Samostatný dřevařský technik dispečer
Samostatný dřevařský technik konstruktér
Samostatný dřevařský technik kontrolor jakosti
Samostatný dřevařský technik manažer provozu
Samostatný dřevařský technik technolog
Samostatný dřevařský technik výzkumný a vývojový pracovník
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Dřevařský technik
Dřevařský technik dispečer
Dřevařský technik kontrolor jakosti
Dřevařský technik mistr
Dřevařský technik normovač
Dřevařský technik technolog
Nábytkářský technik
Nábytkářský konstruktér
Nábytkářský technolog
Operátor CNC strojů v nábytkářské výrobě
Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě
Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě
Operátor strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě
Technik výroby hudebních nástrojů
Technik výroby hudebních nástrojů dispečer
Technik výroby hudebních nástrojů kontrolor jakosti
Technik výroby hudebních nástrojů mistr
Technik výroby hudebních nástrojů normovač
Technik výroby hudebních nástrojů technolog
Výrobce a opravář dechových hudebních nástrojů
Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů
Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů
Výrobce a opravář strunných hudebních nástrojů
Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů
Výrobce a opravář smyčců
Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů
Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Bednář a obalář
Čalouník
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií
Výrobce a opravář čalounění dopravních prostředků
Výrobce a opravář čalounění dveří
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí
Zhotovitel knoflíků
Dekoratér
Dřevomodelář
Ladič pian
Mechanik hudebních nástrojů
Mechanik akordeonů a foukacích harmonik
Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů
Mechanik klávesových hudebních nástrojů
Montážník nábytku do interiérů a exteriérů
Montážník nábytkových sestav
Montážník nábytku
Obsluha dřevařských strojů a zařízení
Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva
Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva
Pracovník výroby sesazenek
Překližkář
Stavební truhlář
Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy
Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek
Truhlář pro výrobu oken a dveří
Truhlář nábytkář
Dílenský montážník nábytku
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku
Pracovník dýhování a laminátování nábytku
Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku
Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek
Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu
Výrobce dřevěných předmětů
Kartáčník
Výrobce dřevěných a bižuterních předmětů
Výrobce kuřáckých potřeb
Výrobce sportovních potřeb
Výrobce školních a kancelářských potřeb
Výrobce dřevostaveb
Výrobce masivních bloků dřevostaveb
Výrobce rámových dřevostaveb
Výrobce roubenek a srubů
Výrobce skeletových dřevostaveb
Výrobce matrací
Výrobce jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
Výrobce matrací z matracových prefabrikátů
Výrobce matracových jader
Výrobce matracových potahů
Výrobce polotovarů pro matracové potahy
Výrobce polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů
Související jednotky práce 
Výrobce oděvů
Šička interiérového vybavení
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Dělník v dřevozpracujícím průmyslu
Dělník výroby bednění
Dělník výroby drobných dřevěných výrobků
Dělník výroby dřevařských polotovarů
Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců
Dělník v nábytkářském průmyslu
Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků
Dělník pro přípravu nábytkových povrchů
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Pomocný pracovník v dřevozpracujícím průmyslu

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost