Zobrazení


Kvalifikační úroveň


Oblast

Zemědělství a veterinární péče 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Rybářský specialista
Specialista vinohradník a vinař
Veterinární lékař
Zahradnický specialista
Specialista realizace a údržby zeleně
Specialista zahradnické výroby
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví
Zemědělský specialista
Zemědělský specialista agronom
Zemědělský specialista mechanizátor
Zemědělský specialista zootechnik
Zoolog specialista
Související jednotky práce 
Architekt a urbanista
Zahradní a krajinný architekt
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Greenkeeper specialista
Samostatný rybářský technik
Samostatný technik arborista
Samostatný technik zahradnické výroby
Samostatný vinohradník a vinař
Veterinární asistent
Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu
Zoologický asistent
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin
Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Chovatel zvířat v zoo
Chovatel exotických ptáků
Chovatel terarijních zvířat
Producent krmného hmyzu
Producent savců pro krmné a pokusné účely
Rybářský technik
Technik vinohradník a vinař
Veterinární technik
Zahradnický technik
Technik arborista
Technik realizace a údržby zeleně
Technik zahradnické výroby
Vedoucí greenkeeper
Zemědělský technik
Agronom
Hodnotitel koní
Inseminační technik
Rostlinolékařský technik
Zemědělec farmář
Zemědělský mechanizátor
Zootechnik
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Hodnotitel vína
Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat
Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců
Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat
Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz
Chovatel a ošetřovatel prasat
Chovatel a ošetřovatel skotu
Chovatel koní, jezdec a kočí
Chovatel a jezdec dostihových koní
Chovatel a jezdec koní
Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní
Chovatel a jezdec sportovních koní
Chovatel koní
Kočí
Kočí v lesní těžbě
Ošetřovatel koní
Chovatel ryb a vodní drůbeže
Chovatel okrasných a akvarijních ryb
Chovatel vodní drůbeže
Líhňař
Pstruhař
Rybář
Rybníkář
Zpracovatel ryb
Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů
Chovatel včel
Včelař
Zpracovatel včelích produktů
Chovatel zvířat
Chovatel laboratorních zvířat
Chovatel služebních zvířat
Ošetřovatel zvířat v zoo
Paznehtář
Obsluha zařízení kafilérie
Opravář zemědělských strojů
Opravář malé zemědělské mechanizace
Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat
Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin
Pěstitel plodin
Pěstitel chmele
Pěstitel léčivých rostlin
Pěstitel polní zeleniny
Pěstitel základních plodin
Podkovář
Europodkovář
Podkovář specialista
Zemědělský kovář
Střihač ovcí
Vinohradník a vinař
Zahradník
Florista
Greenkeeper
Krajinář
Květinář
Ovocnář
Sadovník
Školkař
Zelinář
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Zemědělský a zahradnický dělník
Pomocník podkováře
Pomocný zahradník
Údržba veřejné zeleně
Vazačské práce
Zahradnický dělník
Zemědělský dělník
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Pomocný pracovník v zemědělství

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost