Zemědělství a veterinární péče 

?Magisterský studijní program (7)
Rybářský specialista (7)
Specialista vinohradník a vinař (7)
Veterinární lékař (7)
Zahradnický specialista (7)
Specialista realizace a údržby zeleně (7)
Specialista zahradnické výroby (7)
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví (7)
Zemědělský specialista (7)
Zemědělský specialista agronom (7)
Zemědělský specialista mechanizátor (7)
Zemědělský specialista zootechnik (7)
Zoolog specialista (7)
Související jednotky práce
Architekt a urbanista (7)
Zahradní a krajinný architekt (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Greenkeeper specialista (6)
Samostatný rybářský technik (6)
Samostatný technik arborista (6)
Samostatný technik zahradnické výroby (6)
Samostatný vinohradník a vinař (6)
Veterinární asistent (6)
Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (6)
Zoologický asistent (6)
?Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin (5)
Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu (5)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Chovatel zvířat v zoo (4)
Chovatel exotických ptáků (4)
Chovatel terarijních zvířat (4)
Producent krmného hmyzu (4)
Producent savců pro krmné a pokusné účely (4)
Rybářský technik (4)
Technik vinohradník a vinař (4)
Veterinární technik (4)
Zahradnický technik (4)
Technik arborista (4)
Technik realizace a údržby zeleně (4)
Technik zahradnické výroby (4)
Vedoucí greenkeeper (4)
Zemědělský technik (4)
Agronom (4)
Hodnotitel koní (4)
Inseminační technik (4)
Rostlinolékařský technik (4)
Zemědělec farmář (4)
Zemědělský mechanizátor (4)
Zootechnik (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Hodnotitel vína (3)
Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat (3)
Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců (3)
Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat (3)
Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz (3)
Chovatel a ošetřovatel prasat (3)
Chovatel a ošetřovatel skotu (3)
Chovatel koní, jezdec a kočí (3)
Chovatel a jezdec dostihových koní (3)
Chovatel a jezdec koní (3)
Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní (3)
Chovatel a jezdec sportovních koní (3)
Chovatel koní (3)
Kočí (3)
Kočí v lesní těžbě (3)
Ošetřovatel koní (3)
Chovatel ryb a vodní drůbeže (3)
Chovatel okrasných a akvarijních ryb (3)
Chovatel vodní drůbeže (3)
Líhňař (3)
Pstruhař (3)
Rybář (3)
Rybníkář (3)
Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů (3)
Chovatel včel (3)
Včelař (3)
Zpracovatel včelích produktů (3)
Chovatel zvířat (3)
Chovatel laboratorních zvířat (3)
Chovatel služebních zvířat (3)
Ošetřovatel zvířat v zoo (3)
Paznehtář (3)
Obsluha zařízení kafilérie (3)
Opravář zemědělských strojů (3)
Opravář malé zemědělské mechanizace (3)
Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (3)
Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (3)
Pěstitel plodin (3)
Pěstitel chmele (3)
Pěstitel léčivých rostlin (3)
Pěstitel polní zeleniny (3)
Pěstitel základních plodin (3)
Podkovář (3)
Europodkovář (3)
Podkovář specialista (3)
Zemědělský kovář (3)
Střihač ovcí (3)
Vinohradník a vinař (3)
Zahradník (3)
Florista (3)
Greenkeeper (3)
Krajinář (3)
Květinář (3)
Ovocnář (3)
Sadovník (3)
Školkař (3)
Zelinář (3)
?Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Zemědělský a zahradnický dělník (2)
Pomocník podkováře (2)
Pomocný zahradník (2)
Údržba veřejné zeleně (2)
Vazačské práce (2)
Zahradnický dělník (2)
Zemědělský dělník (2)
?Základní vzdělání (1)
Pomocný pracovník v zemědělství (1)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.