Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Oblast
Těžba a úprava nerostných surovin 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Báňský inženýr pro hlubinnou těžbu
Báňský projektant specialista
Báňský technolog specialista
Geomechanik
Vedoucí důlní degazace
Vedoucí větrání
Závodní dolu
Báňský inženýr pro povrchovou těžbu
Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin
Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin
Vedoucí těžebního a úpravárenského provozu
Závodní lomu 1
Báňský inženýr pro těžbu a skladování ropy a plynu
Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu
Vedoucí podzemního zásobníku plynu
Vedoucí střediska karotáže a perforace
Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond
Geolog specialista
Geofyzik
Hydrogeolog
Inženýrský geolog
Ložiskový geolog
Hlavní důlní měřič
Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin
Hodnotitel rizik ukládání odpadů
Technik řízení údržby velkostroje
Technik technického rozvoje v dole specialista
Související jednotky práce 
Ekolog specialista
Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Technik realizace investic povrchové těžby nerostných surovin
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Báňský technik pro hlubinnou těžbu
Báňský projektant
Bezpečnostní technik v podzemí
Dispečer důlní výroby
Mechanik důlní degazace
Technický dozor v podzemí
Technik přípravy důlní výroby
Technik údržby těžní jámy
Technolog důlního díla
Vedoucí důlní klimatizace
Závodní
Báňský technik pro povrchovou těžbu
Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu
Dispečer lomové těžby
Technický dozor na povrchu
Technik přípravy lomové těžby
Závodní lomu 2
Báňský technik pro těžbu ropy a plynu
Operátor podzemního zásobníku plynu
Pracovník výplachového servisu
Pracovník výzkumu vrtů a sond
Servisní technik karotážních přístrojů
Technik karotáže a perforace
Technolog těžby ropy a zemního plynu
Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu
Výplachový technik
Důlní měřič
Geolog
Hlavní mechanik báňské záchranné služby
Operátor pásové dopravy
Řidič velkostroje
Technický vedoucí odstřelu
Vedoucí závodní báňské stanice
Související jednotky práce 
Elektrotechnik pro silnoproud
Elektromechanik v dole
Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě
Elektrotechnik projektant
Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Báňský úpravář
Báňský úpravář uhlí
Báňský úpravář uranu
Obsluha třídírny uranu
Obsluha úpravny kamene
Horník v dole
Horník kombajnér rubání a ražení
Horník předák rubání a ražení
Horník rubání a ražení
Horník v ostatních činnostech v dole
Obsluha strojů a zařízení v dole
Vrtač v dole
Obsluha podzemního zásobníku plynu
Obsluha strojů v povrchové těžbě
Klapkař
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji
Řidič kolesového nakladače
Řidič pásového vozu
Řidič rypadla
Provozní těžař ropy a plynu
Předák na povrchu
Řidič lokomotivy v dole
Řidič důlní kolejové lokomotivy
Řidič závěsné lokomotivy v dole
Strojník těžního stroje
Střelmistr
Střelmistr pro povrchové dobývání
Střelmistr pro stavební práce a destrukce
Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce
Střelmistr pro zvláštní druhy prací
Střelmistr v dole
Vrtač
Vrtač pro trhací práce
Vrtač průzkumných vrtů
Záchranář báňské záchranné služby
Báňský záchranář
Báňský záchranář četař
Báňský záchranář četař lezců
Báňský záchranář četař potápěčů
Báňský záchranář lezec
Báňský záchranář potápěč
Související jednotky práce 
Elektromechanik pro silnoproud
Důlní elektrikář silnoproudých zařízení
Elektromechanik pro slaboproud
Důlní elektrikář slaboproudých zařízení
Zámečník
Důlní zámečník
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik báňské záchranné služby
Mechanik geologickoprůzkumných zařízení
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Pomocný pracovník v těžbě a úpravě surovin
Pomocný pracovník v dole
Pomocný pracovník v povrchové těžbě

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost