Zobrazení


Kvalifikační úroveň





Oblast


Textilní a oděvní výroba 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Manažer prádelen a čistíren
Vedoucí provozu čistírny
Vedoucí provozu prádelny
Oděvní manažer
Oděvní manažer specialista
Vedoucí oděvní technolog
Oděvní návrhář modelář
Textilní manažer
Textilní manažer specialista
Vedoucí textilní technolog
Textilní návrhář specialista
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Samostatný oděvní návrhář modelář
Samostatný oděvní technik
Samostatný oděvní technik manažer
Samostatný oděvní technik technolog
Samostatný textilní návrhář
Samostatný textilní technik
Samostatný textilní technik desinatér
Samostatný textilní technik manažer
Samostatný textilní technik technolog
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Oděvní technik
Oděvní technik dispečer
Oděvní technik jakosti
Oděvní technik mistr
Oděvní technik střihač
Oděvní technik technolog
Operátor oděvní výroby
Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů
Oděvní technik návrhář modelář
Technik prádelen a čistíren
Mistr čistírny
Mistr prádelny
Technik provozu pronájmu prádla
Textilní návrhář
Textilní technik
Operátor textilní výroby
Textilní technik desinatér
Textilní technik dispečer
Textilní technik kvality
Textilní technik mistr
Textilní technik technolog
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Pracovník prádelen a čistíren
Detašér čistírny a prádelny
Pracovník čistíren
Pracovník prádelen
Pracovník pronájmu prádla
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin
Výrobce oděvů
Krejčí
Střihač oděvů
Šička interiérového vybavení
Švadlena
Úpravář oděvů
Výrobce dámských kostýmů a plášťů
Výrobce pánských obleků
Výrobce pánských plášťů a bund
Výrobce sukní, halenek a šatů
Výrobce pokrývek hlavy
Kloboučník
Modistka
Výrobce textilií
Barvíř textilií
Krajkář
Pletař
Plsťař
Pracovník jakosti v textilní výrobě
Provazník
Prýmkař
Přadlák
Síťař
Textilní mistr
Tiskař textilií
Tkadlec
Úpravář textilií
Výrobce netkaných textilií
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Dělník v textilní a oděvní výrobě
Dělník v oděvní výrobě
Dělník v textilní výrobě
Šička
Šička kusových výrobků
Šička oděvních výrobků
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost