Umělecká řemesla 

?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Brusič a rytec drahých kamenů (4)
Brusič drahých kamenů (4)
Rytec drahých kamenů (4)
Výrobce loutek (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Cínař (3)
Košíkář a pletař (3)
Kovotlačitel (3)
Krejčí scénických kostýmů a krojů (3)
Modelář výstavních modelů (3)
Obuvník scénické a krojové obuvi (3)
Pasíř (3)
Pozlacovač rámař (3)
Ruční krajkářka (3)
Ruční tkadlec (3)
Ruční vyšívačka (3)
Tkadlec tapiserií (3)
Umělecký čalouník a dekoratér (3)
Umělecký kameník (3)
Umělecký kašér (3)
Umělecký keramik (3)
Umělecký kovář a zámečník (3)
Umělecký kovář (3)
Umělecký zámečník (3)
Umělecký kovolijec a cizelér (3)
Umělecký cizelér (3)
Umělecký kovolijec (3)
Umělecký leptař skla (3)
Umělecký malíř (3)
Umělecký mozaikář (3)
Umělecký pasíř (3)
Umělecký pozlacovač (3)
Umělecký rytec (3)
Umělecký řezbář (3)
Umělecký sklář (3)
Umělecký sklenář (3)
Umělecký štukatér (3)
Umělecký truhlář (3)
Výrobce dřevěných hraček (3)
Výrobce v lidové umělecké výrobě (3)
Zasazovač drahých kamenů (3)
Zlatník a klenotník (3)
Zlatotepec (3)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.