Zobrazení


Kvalifikační úroveňOblast

Výroba a zpracování papíru 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Papírenský inženýr
Papírenský inženýr manažer provozu
Papírenský inženýr pracovník řízení jakosti
Papírenský inženýr technolog
Papírenský inženýr vědecký pracovník
Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Samostatný papírenský technik
Samostatný papírenský technik dispečer
Samostatný papírenský technik kontrolor jakosti
Samostatný papírenský technik pracovník řízení jakosti
Samostatný papírenský technik technolog
Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Celulózař
Operátor regenerace chemikálií
Strojník regeneračního kotle
Strojník sušicího a odvodňovacího stroje
Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě
Výrobce buničiny v kontinuální výrobě
Papírenský technik
Papírenský technik dispečer
Papírenský technik kontrolor jakosti
Papírenský technik manažer provozu
Papírenský technik mistr
Papírenský technik technolog
Papírník
Papírenský přípravář
Strojník papírenského stroje
Strojník rozvlákňování
Strojvedoucí papírenského stroje
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Zpracovatel papíru
Obsluha baličky
Převíječ
Strojník papírenské převíječky

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost