Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Oblast
Chemie 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Diagnostik chemik
Inženýr chemie
Inženýr chemie analytik
Inženýr chemie manažer provozu
Inženýr chemie pro environment
Inženýr chemie procesní inženýr
Inženýr chemie produktmanažer
Inženýr chemie technolog
Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník
Inženýr recyklace
REACH manažer
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Chemicko-farmaceutický technik
Chemicko-farmaceutický analytik
Chemicko-farmaceutický mistr
Chemicko-farmaceutický operátor
Chemicko-farmaceutický plánovač
Chemicko-farmaceutický technolog
Chemický technik
Chemický technik analytik
Chemický technik BOZP
Chemický technik environmentální geochemik
Chemický technik manažer provozu
Chemický technik mistr
Chemický technik operátor
Chemický technik plánovač
Chemický technik pro environment
Chemický technik pro kompozitní materiály
Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů
Chemický technik produktmanažer
Chemický technik technolog
Provozní technik gumárenské a plastikářské výroby
Technolog zpracování plastů
Technolog gumárenské výroby
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Chemik
Chemik laborant
Chemik pro obsluhu zařízení
Chemik pro vzorkování
Operátor zpracování dílů z kompozitů
Operátor gumárenské a plastikářské výroby
Konfekcionér gumárenské výroby
Lisovač gumárenské výroby
Obsluha gumárenských zařízení
Obsluha plastikářských zařízení
Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů
Vizuální kontrolor gumárenské výroby
Související jednotky práce 
Mechanik strojů a zařízení
Seřizovač gumárenských zařízení
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Lepič plastů
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Pomocný pracovník v chemii

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost