Hutnictví a slévárenství 

?Magisterský studijní program (7)
Hutní inženýr (7)
Hutní inženýr dispečer (7)
Hutní inženýr metalurg (7)
Hutní inženýr projektant (7)
Hutní inženýr technik řízení jakosti (7)
Hutní inženýr technolog (7)
Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník (7)
Kovárenský inženýr (7)
Kovárenský inženýr technolog kování (7)
Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů (7)
Slévárenský inženýr (7)
Slévárenský inženýr metalurg (7)
Slévárenský inženýr projektant (7)
Slévárenský inženýr technik řízení jakosti (7)
Slévárenský inženýr technolog (7)
Slévárenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník (7)
Technolog lisovny specialista (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Samostatný hutní technik (6)
Samostatný hutní technik dispečer (6)
Samostatný hutní technik metalurg (6)
Samostatný hutní technik projektant (6)
Samostatný hutní technik řízení jakosti (6)
Samostatný hutní technik technolog (6)
Samostatný slévárenský technik (6)
Samostatný slévárenský technik metalurg (6)
Samostatný slévárenský technik projektant (6)
Samostatný slévárenský technik řízení jakosti (6)
Samostatný slévárenský technik technolog (6)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Hutní technik (4)
Hutní technik dispečer (4)
Hutní technik metalurg (4)
Hutní technik mistr (4)
Hutní technik normovač (4)
Hutní technik operátor (4)
Hutní technik projektant (4)
Hutní technik přípravář výroby (4)
Hutní technik řízení jakosti (4)
Hutní technik technolog (4)
Kovárenský technik (4)
Kovárenský technik technolog (4)
Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů (4)
Mistr kovárny (4)
Metalograf (4)
Slévárenský technik (4)
Slévárenský technik dispečer (4)
Slévárenský technik metalurg (4)
Slévárenský technik mistr (4)
Slévárenský technik modelář (4)
Slévárenský technik normovač (4)
Slévárenský technik projektant (4)
Slévárenský technik řízení jakosti (4)
Slévárenský technik technolog (4)
Slévárenský technik technolog IT (4)
Technik lisovny (4)
Mistr lisovny (4)
Technolog lisovny (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Expedient metalurgických výrobků (3)
Hutník neželezných kovů (3)
Hutník tavič neželezných kovů (3)
Hutník v recyklaci neželezných kovů (3)
Hutník tažeč kovů (3)
Hutník tváření kovů (3)
Hutník valcíř kovů (3)
Hutník železa (3)
Hutník přípravář vsázky aglomerace (3)
Hutník tavič oceli (3)
Hutník vysokopecař (3)
Koksař (3)
Koksař obsluha baterií (3)
Koksař obsluha chemické části koksovny (3)
Kovář v hutním provozu (3)
Kovář ruční (3)
Kovář strojní (3)
Laborant v metalurgii (3)
Lisař hutního provozu (3)
Lisař na protlačovacích lisech (3)
Lisař na strojích s manuální obsluhou (3)
Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách (3)
Modelář ve slévárenství (3)
Práškový metalurg (3)
Slévač (3)
Formíř a jádrař (3)
Tavič (3)
?Základní vzdělání (1)
Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství (1)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.