Zobrazení


Kvalifikační úroveň
OblastHutnictví a slévárenství 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Hutní inženýr
Hutní inženýr dispečer
Hutní inženýr metalurg
Hutní inženýr projektant
Hutní inženýr technik řízení jakosti
Hutní inženýr technolog
Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník
Kovárenský inženýr
Kovárenský inženýr technolog kování
Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů
Slévárenský inženýr
Slévárenský inženýr metalurg
Slévárenský inženýr projektant
Slévárenský inženýr technik řízení jakosti
Slévárenský inženýr technolog
Slévárenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník
Technolog lisovny specialista
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Samostatný hutní technik
Samostatný hutní technik dispečer
Samostatný hutní technik metalurg
Samostatný hutní technik projektant
Samostatný hutní technik řízení jakosti
Samostatný hutní technik technolog
Samostatný slévárenský technik
Samostatný slévárenský technik metalurg
Samostatný slévárenský technik projektant
Samostatný slévárenský technik řízení jakosti
Samostatný slévárenský technik technolog
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Hutní technik
Hutní technik dispečer
Hutní technik metalurg
Hutní technik mistr
Hutní technik normovač
Hutní technik operátor
Hutní technik projektant
Hutní technik přípravář výroby
Hutní technik řízení jakosti
Hutní technik technolog
Kovárenský technik
Kovárenský technik technolog
Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů
Mistr kovárny
Metalograf
Slévárenský technik
Slévárenský technik dispečer
Slévárenský technik metalurg
Slévárenský technik mistr
Slévárenský technik modelář
Slévárenský technik normovač
Slévárenský technik projektant
Slévárenský technik řízení jakosti
Slévárenský technik technolog
Slévárenský technik technolog IT
Technik lisovny
Mistr lisovny
Technolog lisovny
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Expedient metalurgických výrobků
Hutník neželezných kovů
Hutník tavič neželezných kovů
Hutník v recyklaci neželezných kovů
Hutník tažeč kovů
Hutník tváření kovů
Hutník valcíř kovů
Hutník železa
Hutník přípravář vsázky aglomerace
Hutník tavič oceli
Hutník vysokopecař
Koksař
Koksař obsluha baterií
Koksař obsluha chemické části koksovny
Kovář v hutním provozu
Kovář ruční
Kovář strojní
Laborant v metalurgii
Lisař hutního provozu
Lisař na protlačovacích lisech
Lisař na strojích s manuální obsluhou
Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách
Modelář ve slévárenství
Práškový metalurg
Slévač
Formíř a jádrař
Tavič
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost