Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Oblast
Elektrotechnika 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Elektroinženýr dispečer
Elektroinženýr investic a engineeringu
Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů
Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Elektroinženýr pracovník řízení jakosti
Elektroinženýr pro biomedicínské stroje a přístroje
Elektroinženýr projektant
Elektroinženýr technolog
Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení
Samostatný technik scénického osvětlení
Samostatný technik zvuku
Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu
Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje
Samostatný elektrotechnik manažer provozu
Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti
Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje
Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu
Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj
Samostatný elektrotechnik projektant
Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů
Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci (RFID)
Samostatný elektrotechnik technolog
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník
Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení
Elektrotechnik dispečer
Elektrotechnik investic a engineeringu
Elektrotechnik kontrolor jakosti
Elektrotechnik mistr
Elektrotechnik normovač
Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Elektrotechnik letadlových přístrojů
Elektrotechnik měřících přístrojů
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID)
Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
Mechatronik
Elektrotechnik pro silnoproud
Elektromechanik v dole
Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení
Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě
Elektrotechnik pro slaboproud
Správce elektronických palubních systémů
Elektrotechnik projektant
Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě
Elektrotechnik technolog
Revizní technik elektrických zařízení
Revizní technik elektrických zařízení E1A
Revizní technik elektrických zařízení E1B
Revizní technik elektrických zařízení E2A
Revizní technik elektrických zařízení E2B
Revizní technik elektrických zařízení E3A
Revizní technik elektrických zařízení E4A
Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Související jednotky práce 
Technik telekomunikací a radiokomunikací
Technik optických sítí
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Elektromechanik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení
Elektromechanik kontrolor kvality
Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Autoelektrikář
Elektromechanik číslicově řízených strojů
Elektromechanik lanové dráhy
Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení
Elektromechanik pro instalatérská zařízení
Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Elektromechanik pro silnoproud
Důlní elektrikář silnoproudých zařízení
Elektromontér fotovoltaických systémů
Montér inteligentních elektroinstalací
Montér izolovaných vedení
Montér kabelových technologií pro silnoproud
Elektromechanik pro slaboproud
Důlní elektrikář slaboproudých zařízení
Elektromechanik elektrotechnických zařízení
Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení
Elektromechanik vážících zařízení
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost
Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost