Elektrotechnika 

?Magisterský studijní program (7)
Elektroinženýr dispečer (7)
Elektroinženýr investic a engineeringu (7)
Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů (7)
Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje, přístroje a zařízení (7)
Elektroinženýr pracovník řízení jakosti (7)
Elektroinženýr pro biomedicínské stroje a přístroje (7)
Elektroinženýr projektant (7)
Elektroinženýr technolog (7)
Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení (6)
Samostatný technik scénického osvětlení (6)
Samostatný technik zvuku (6)
Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu (6)
Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje (6)
Samostatný elektrotechnik manažer provozu (6)
Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti (6)
Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje (6)
Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu (6)
Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj (6)
Samostatný elektrotechnik projektant (6)
Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů (6)
Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci (RFID) (6)
Samostatný elektrotechnik technolog (6)
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník (6)
Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů (6)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení (4)
Elektrotechnik dispečer (4)
Elektrotechnik investic a engineeringu (4)
Elektrotechnik kontrolor jakosti (4)
Elektrotechnik mistr (4)
Elektrotechnik normovač (4)
Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení (4)
Elektrotechnik letadlových přístrojů (4)
Elektrotechnik měřících přístrojů (4)
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID) (4)
Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť (4)
Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů (4)
Mechatronik (4)
Elektrotechnik pro silnoproud (4)
Elektromechanik v dole (4)
Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení (4)
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení (4)
Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě (4)
Elektrotechnik pro slaboproud (4)
Správce elektronických palubních systémů (4)
Elektrotechnik projektant (4)
Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě (4)
Elektrotechnik technolog (4)
Revizní technik elektrických zařízení (4)
Revizní technik elektrických zařízení E1A (4)
Revizní technik elektrických zařízení E1B (4)
Revizní technik elektrických zařízení E2A (4)
Revizní technik elektrických zařízení E2B (4)
Revizní technik elektrických zařízení E3A (4)
Revizní technik elektrických zařízení E4A (4)
Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (4)
Související jednotky práce
Technik telekomunikací a radiokomunikací (4)
Technik optických sítí (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Elektromechanik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení (3)
Elektromechanik kontrolor kvality (3)
Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení (3)
Autoelektrikář (3)
Elektromechanik číslicově řízených strojů (3)
Elektromechanik lanové dráhy (3)
Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení (3)
Elektromechanik pro instalatérská zařízení (3)
Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť (3)
Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (3)
Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (3)
Elektromechanik pro silnoproud (3)
Důlní elektrikář silnoproudých zařízení (3)
Elektromontér fotovoltaických systémů (3)
Montér inteligentních elektroinstalací (3)
Montér izolovaných vedení (3)
Montér kabelových technologií pro silnoproud (3)
Elektromechanik pro slaboproud (3)
Důlní elektrikář slaboproudých zařízení (3)
Elektromechanik elektrotechnických zařízení (3)
Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení (3)
Elektromechanik vážících zařízení (3)
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie (3)
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost (3)
Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě (3)
?Základní vzdělání (1)
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice (1)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.