Zobrazení


Kvalifikační úroveňOblast
Energetika 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista
Energetik specialista distribuční soustavy
Energetik specialista provozu elektrárny
Energetik specialista rozvoje elektrické sítě
Energetik specialista řídicí soustavy
Energetik specialista správy elektrické sítě
Energetik specialista výroby tepelné energie
Specialista energetického dispečinku
Specialista měření v elektroenergetice
Specialista metodik správy dat o sítích VN, NN
Specialista operátor jaderné elektrárny
Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy
Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice
Samostatný projektant elektroenergetických sítí
Samostatný projektant elektroenergetických stanic
Samostatný technik měření v elektroenergetice
Samostatný technik provozu distribuční soustavy
Samostatný technik provozu elektrárny
Samostatný technik provozu řídicí soustavy
Samostatný technik provozu teplárny
Samostatný technik rozvoje elektrické sítě
Samostatný technik rozvoje teplárenství
Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie
Samostatný technik správy dat o sítích VN, NN
Samostatný technolog elektrárny
Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice
Samostatný technolog teplárny
Vedoucí bioplynové stanice
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Dispečer rozvodné elektrické soustavy
Energetik technik výroby tepelné energie
Dispečer teplárny
Mistr teplárny
Technolog teplárny
Kontrolor jakosti v energetice
Operátor bloku tepelné elektrárny
Operátor kotlů v energetice
Operátor turbíny
Technik energetického dispečinku
Technik inteligentních elektroinstalací
Technik měření v elektroenergetice
Technik provozu distribuční soustavy
Technik provozu elektrárny
Technik provozu malé elektrárny
Technik provozu řídicí soustavy
Technik správy dat o sítích VN, NN
Technik údržby ochran
Technolog elektrárny
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily
Obsluha energetických zařízení
Pracovník obsluhy bioplynových stanic
Související jednotky práce 
Elektromechanik pro silnoproud
Elektromontér fotovoltaických systémů
Montér inteligentních elektroinstalací
Montér izolovaných vedení
Montér kabelových technologií pro silnoproud

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost