Energetika 

?Magisterský studijní program (7)
Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista (7)
Energetik specialista distribuční soustavy (7)
Energetik specialista provozu elektrárny (7)
Energetik specialista rozvoje elektrické sítě (7)
Energetik specialista řídicí soustavy (7)
Energetik specialista správy elektrické sítě (7)
Energetik specialista výroby tepelné energie (7)
Specialista energetického dispečinku (7)
Specialista měření v elektroenergetice (7)
Specialista metodik správy dat o sítích VN, NN (7)
Specialista operátor jaderné elektrárny (7)
Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy (6)
Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice (6)
Samostatný projektant elektroenergetických sítí (6)
Samostatný projektant elektroenergetických stanic (6)
Samostatný technik měření v elektroenergetice (6)
Samostatný technik provozu distribuční soustavy (6)
Samostatný technik provozu elektrárny (6)
Samostatný technik provozu řídicí soustavy (6)
Samostatný technik provozu teplárny (6)
Samostatný technik rozvoje elektrické sítě (6)
Samostatný technik rozvoje teplárenství (6)
Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie (6)
Samostatný technik správy dat o sítích VN, NN (6)
Samostatný technolog elektrárny (6)
Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice (6)
Samostatný technolog teplárny (6)
Vedoucí bioplynové stanice (6)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Dispečer rozvodné elektrické soustavy (4)
Energetik technik výroby tepelné energie (4)
Dispečer teplárny (4)
Mistr teplárny (4)
Technolog teplárny (4)
Kontrolor jakosti v energetice (4)
Operátor bloku tepelné elektrárny (4)
Operátor kotlů v energetice (4)
Operátor turbíny (4)
Technik energetického dispečinku (4)
Technik inteligentních elektroinstalací (4)
Technik měření v elektroenergetice (4)
Technik provozu distribuční soustavy (4)
Technik provozu elektrárny (4)
Technik provozu malé elektrárny (4)
Technik provozu řídicí soustavy (4)
Technik správy dat o sítích VN, NN (4)
Technik údržby ochran (4)
Technolog elektrárny (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (3)
Obsluha energetických zařízení (3)
Pracovník obsluhy bioplynových stanic (3)
Související jednotky práce
Elektromechanik pro silnoproud (3)
Elektromontér fotovoltaických systémů (3)
Montér inteligentních elektroinstalací (3)
Montér izolovaných vedení (3)
Montér kabelových technologií pro silnoproud (3)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.