Povolání bez oboru a mezioborová 

?Magisterský studijní program (7)
Auditor kvality (7)
Inženýr recyklace (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Karierový poradce (6)
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (6)
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (6)
Metrolog (6)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Kontrolor kvality (4)
Obalový technik (4)
Technolog recyklace (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Obsluha recyklačních zařízení (3)
Pracovník recyklace (3)
Pracovník údržby a technického dozoru (3)
Výškový specialista (3)
?Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Dělník pro recyklaci (2)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.