Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Oblast
Povolání bez oboru a mezioborová 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Auditor kvality
Inženýr recyklace
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Karierový poradce
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu
Metrolog
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Kontrolor kvality
Obalový technik
Technolog recyklace
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Obsluha recyklačních zařízení
Pracovník recyklace
Pracovník údržby a technického dozoru
Výškový specialista
Související jednotky práce 
Malíř, lakýrník a natěrač
Lakýrník a natěrač
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Dělník pro recyklaci

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost