Informační technologie 

?Magisterský studijní program (7)
Manažer kybernetické bezpečnosti (7)
Podnikový architekt IT (7)
Architekt IT v sektoru státní správy (7)
Business Architect (7)
Podnikový architekt IT v komerčním sektoru (7)
Programátor analytik (7)
Specialista IT (7)
Specialista operačních systémů a sítí (7)
Správce datového centra (7)
Správce řídicích systémů (7)
Systémový inženýr správy aplikací (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Analytik IT (6)
Business analytik (6)
Návrhář databází (6)
Návrhář software (6)
Analytik kybernetické bezpečnosti (6)
Architekt kybernetické bezpečnosti (6)
Auditor kybernetické bezpečnosti (6)
Grafik uživatelského rozhraní (6)
Nákupčí informačních a komunikačních technologií (6)
Návrhář podnikových procesů (6)
Procesní konzultant (6)
Programátor PLC (6)
Programátor pro mobilní aplikace (6)
Samostatný programátor (6)
Samostatný technik IT (6)
Softwarový tester (6)
Solutions Architect (6)
Správce báze znalostí (6)
Správce operačních systémů a sítí (6)
Správce softwarových aplikací (6)
Správce webových aplikací (6)
Tester automatizovaného testování (6)
Webdesigner (6)
Webový grafik (6)
Webový interakční designer (6)
Webový kodér (6)
?Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů (5)
Správce databází (5)
Technik kybernetické bezpečnosti (5)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Operátor výpočetní techniky (4)
Programátor (4)
Správce aplikací (4)
Správce IT pro malé a střední organizace (4)
Související jednotky práce
Technik telekomunikací a radiokomunikací (4)
Technik optických sítí (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Technik PC a periférií (3)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.