Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Oblast


Informační technologie 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Manažer kybernetické bezpečnosti
Podnikový architekt IT
Architekt IT v sektoru státní správy
Business Architect
Podnikový architekt IT v komerčním sektoru
Programátor analytik
Specialista IT
Specialista operačních systémů a sítí
Správce datového centra
Správce řídicích systémů
Systémový inženýr správy aplikací
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Analytik IT
Business analytik
Návrhář databází
Návrhář software
Analytik kybernetické bezpečnosti
Architekt kybernetické bezpečnosti
Auditor kybernetické bezpečnosti
Grafik uživatelského rozhraní
Nákupčí informačních a komunikačních technologií
Návrhář podnikových procesů
Procesní konzultant
Programátor PLC
Programátor pro mobilní aplikace
Samostatný programátor
Samostatný technik IT
Softwarový tester
Solutions Architect
Správce báze znalostí
Správce operačních systémů a sítí
Správce softwarových aplikací
Správce webových aplikací
Tester automatizovaného testování
Webdesigner
Webový grafik
Webový interakční designer
Webový kodér
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů
Správce databází
Technik kybernetické bezpečnosti
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Operátor výpočetní techniky
Programátor
Správce aplikací
Správce IT pro malé a střední organizace
Související jednotky práce 
Technik telekomunikací a radiokomunikací
Technik optických sítí
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Technik PC a periférií

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost