Ochrana majetku, osob a zdraví 

?Magisterský studijní program (7)
Kryptograf specialista (7)
Manažer BOZP (7)
Odborně způsobilá osoba v požární ochraně (7)
Vedoucí bezpečnostní pracovník (7)
Bezpečnostní manažer v obchodě a službách (7)
Specialista bezpečnostního a krizového řízení (7)
Vedoucí detektiv (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP (6)
Samostatný bezpečnostní pracovník (6)
Bezpečnostní systémový analytik (6)
Detektiv pro prošetřování událostí (6)
Detektiv specialista (6)
Detektiv zpravodajský pracovník (6)
Detektivní technik (6)
Samostatný bezpečnostní referent (6)
Samostatný instruktor výcviku (6)
Samostatný kryptograf (6)
Technik požární ochrany (6)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Bezpečnostní pracovník (4)
Bezpečnostní konzultant (4)
Bezpečnostní referent (4)
Detektiv koncipient (4)
Bezpečnostní technolog (4)
Kryptograf (4)
Preventista požární ochrany (4)
Psovod bezpečnostní služby specialista (4)
Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření (4)
Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog (4)
Technik BOZP (4)
Související jednotky práce
Pracovník horské služby (4)
Člen horské služby (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Pracovník bezpečnostní služby (3)
Pracovník dohledového centra (3)
Pracovník osobní ochrany (3)
Pracovník ostrahy v obchodě a službách (3)
Pracovník ostrahy veřejných akcí (3)
Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin (3)
Pracovník výjezdové skupiny (3)
Psovod bezpečnostní služby (3)
Technik bezpečnostních systémů (3)
Technik poplachových systémů (3)
Technik požární signalizace (3)
Technik mechanických zábran (3)
Montér mechanických zábran (3)
Zámkař (3)
?Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Strážný (2)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.