Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Oblast
Ochrana majetku, osob a zdraví 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Kryptograf specialista
Manažer BOZP
Odborně způsobilá osoba v požární ochraně
Vedoucí bezpečnostní pracovník
Bezpečnostní manažer v obchodě a službách
Specialista bezpečnostního a krizového řízení
Vedoucí detektiv
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP
Samostatný bezpečnostní pracovník
Bezpečnostní systémový analytik
Detektiv pro prošetřování událostí
Detektiv specialista
Detektiv zpravodajský pracovník
Detektivní technik
Samostatný bezpečnostní referent
Samostatný instruktor výcviku
Samostatný kryptograf
Technik požární ochrany
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Balistik
Bezpečnostní pracovník
Bezpečnostní konzultant
Bezpečnostní referent
Detektiv koncipient
Bezpečnostní technolog
Kryptograf
Mistr plavčí
Preventista požární ochrany
Psovod bezpečnostní služby specialista
Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření
Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog
Pyrotechnik
Technik BOZP
Záchranář na volné vodě
Související jednotky práce 
Pracovník horské služby
Člen horské služby
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Plavčík
Pracovník bezpečnostní služby
Pracovník dohledového centra
Pracovník osobní ochrany
Pracovník ostrahy v obchodě a službách
Pracovník ostrahy veřejných akcí
Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin
Pracovník výjezdové skupiny
Psovod bezpečnostní služby
Technik bezpečnostních systémů
Technik poplachových systémů
Technik požární signalizace
Technik mechanických zábran
Montér mechanických zábran
Zámkař
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Strážný

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost