Státní správa  

Jednotky ve státní správě a samosprávě ztrácí s ohledem na nový služební zákon svoji aktuálnost, proto byly převedeny do odborného směru Neaktuální jednotky práce pro zachování historie. Aktualizace této oblasti bude provedena na základě schválení prováděcího předpisu analogickému k vyhlášce 222/1995 Sb.

V tomto odborném směru zatím nejsou zařazeny žádné jednotky práce

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.