Zobrazení


Kvalifikační úroveňSektorová rada pro energetiku 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Samostatný projektant elektroenergetických sítí
Samostatný projektant elektroenergetických stanic
Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Technik inteligentních elektroinstalací
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Elektromechanik pro silnoproud
Elektromontér fotovoltaických systémů
Montér inteligentních elektroinstalací
Montér izolovaných vedení
Montér kabelových technologií pro silnoproud
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily
Obsluha energetických zařízení

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost