Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Sektorová rada pro stavebnictví 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Architekt a urbanista
Architekt
Interiérový architekt
Scénárista výstav
Urbanista
Zahradní a krajinný architekt
Autorizovaný inspektor
Stavební inženýr
Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení kvality
Stavební inženýr projektant
Stavební inženýr přípravy výroby a investic
Stavební inženýr realizace investic a engineeringu
Stavební inženýr stavbyvedoucí
Stavební inženýr technolog
Stavební inženýr výroby stavebních hmot a výrobků
Znalec v oboru stavebnictví
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Samostatný stavební technik
Samostatný stavební technik investic a engineeringu
Samostatný stavební technik kontroly řízení kvality
Samostatný stavební technik projektant
Samostatný stavební technik přípravy výroby a investic
Samostatný stavební technik technolog
Samostatný stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Stavební technik
Projektant lešení
Stavební technik kontrolor kvality
Stavební technik mistr
Stavební technik pro environment
Stavební technik projektant
Stavební technik provozní dispečer
Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu
Stavební technik technolog
Stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků
Stavební technik zkušebnictví
Technik plynových zařízení a tepelných soustav
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Dlaždič
Montér výplní stavebních otvorů
Omítkář
Strojník obsluhy stavebních strojů
Obsluha drenážních strojů a fréz
Obsluha stavebních elektrocentrál
Obsluha stavebních strojů a zařízení pro napínání předpínací výztuže
Obsluha stavebních strojů autogrejdrů a grejdrelevátorů
Obsluha stavebních strojů betonáren
Obsluha stavebních strojů čerpadel čerstvého betonu
Obsluha stavebních strojů dozerů a kolových traktorů
Obsluha stavebních strojů dozerů a pásových traktorů
Obsluha stavebních strojů finišerů živičných a betonových směsí
Obsluha stavebních strojů kompresorů
Obsluha stavebních strojů korečkových hlubidel
Obsluha stavebních strojů motorových skrejprů
Obsluha stavebních strojů nakládacích a vykládacích kolových a pásových
Obsluha stavebních strojů obaloven živičných směsí
Obsluha stavebních strojů pro zakládání - vrtané piloty, beranidla a vytahovače
Obsluha stavebních strojů silničních válců
Obsluha stavebních strojů skrejprů s pásovým tahačem
Obsluha stavebních strojů speciálních motorových sněhových fréz
Obsluha stavebních strojů speciálních přepravníků čerstvého betonu
Obsluha stavebních strojů speciálních tahačů stavebních mechanizmů
Obsluha stavebních strojů truboukladčíků
Obsluha stavebních strojů úzkorozchodných lokomotiv pro přenosné dráhy
Obsluha stavebních strojů vrtných souprav pro skalní práce
Obsluha stavebních strojů zařízení pro míchání injektážní malty a injektování
Studnař
Tunelář
Železobetonář
Betonář
Železář
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Stavební dělník

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost