Zobrazení


Kvalifikační úroveň

Sektorová rada pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Disponent lodní dopravy
Inženýr letového provozu
Inženýr železniční dopravy
Dozorčí železniční přepravy
Dozorčí železničního provozu
Provozní dispečer v železniční dopravě
Manažer poštovního provozu
Manažer pošty
Manažer sběrných přepravních uzlů
Manažer v poštovním provozu
Manažer silniční dopravy
Vedoucí silniční nákladní dopravy
Vedoucí silniční osobní dopravy
Pilot
Pilot - instruktor
Učitel leteckého pozemního výcviku
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Dispečer lodní dopravy
Logistik specialista
Logistik skladových operací specialista
Logistik v dopravě a přepravě specialista
Logistik výroby specialista
Palubní technik
Řídící letového provozu
Řídící letového provozu oblastního střediska řízení
Řídící letového provozu přibližovací a letištní služby
Samostatný referent železniční dopravy
Samostatný technik silniční dopravy
Manažer provozu silniční dopravy
Samostatný referent silniční dopravy
Samostatný technik železniční dopravy
Dispečer železniční dopravy
Kontrolor vozby
Strojmistr železniční dopravy
Výpravčí
Technik lodní dopravy
Vedoucí poštovního provozu
Technolog v poštovním provozu
Vedoucí depa
Vedoucí sběrných přepravních uzlů
Vedoucí v poštovním provozu
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě
Logistik
Logistik skladových operací
Logistik v dopravě a přepravě
Logistik výroby
Specialista bezpečnosti přepravy
Specialista pro pojištění a reklamace
Obsluha poštovního provozu
Odborný pracovník obsluhy pošty
Operátor poštovních informačních služeb
Pokladník pošty
Pracovník poštovní přepážky univerzální
Pracovník poštovní přepravy
Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz
Pracovník poštovních elektronických služeb
Pracovník vnitřní poštovní služby III
Provozní deklarant pro mezinárodní poštovní provoz
Palubní průvodčí v letecké dopravě
Pracovník železniční dopravy
Nákladní pokladník železniční dopravy
Osobní pokladník železniční dopravy
Referent železniční dopravy
Revizor v osobní dopravě
Kontrolor kvality dopravy
Kontrolor přepravy cestujících
Řidič drážního speciálního vozidla
Samostatný pracovník poštovního provozu
Administrátor pošt
Dispečer depa
Dispečer sběrných přepravních uzlů
Kontrolor poštovního provozu
Reklamant v poštovním provozu
Směnař v poštovním provozu
Vedoucí poštovního oddělení
Vedoucí pošty II
Strojník speciálních železničních zařízení
Strojvedoucí
Strojvedoucí elektrických vozů metra
Technik letecké dopravy
Operátor letových dat
Řídící odbavovací plochy
Technik silniční dopravy
Dispečer silniční dopravy
Mistr silniční dopravy
Provozní technik silniční dopravy
Technik železniční dopravy
Dozorce depa
Komandující
Nádražní
Vozový disponent
Vozmistr
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Informátor v dopravě
Kapitán plavidla
Kapitán I. třídy
Kapitán II. třídy
Kapitán III. třídy
Kapitán IV. třídy
Kormidelník
Loďmistr
Lodní strojník
Lodník
Obsluha železniční dopravní cesty
Dozorce výhybek
Operátor železniční dopravy
Signalista
Staniční dozorce
Výhybkář
Obsluha železniční nákladní dopravy
Posunovač
Tranzitér
Tranzitér přípravář
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků
Vedoucí posunu
Obsluha železniční osobní dopravy
Palubní průvodčí v železniční dopravě
Průvodčí
Vlakvedoucí
Operátor poštovního provozu
Poštovní doručovatel
Pracovník poštovní přepážky
Pracovník poštovní přepravy I
Pracovník vnitřní poštovní služby II
Pomocný lodník
Pracovník v dopravní infrastruktuře
Převozník
Převozník I. třídy
Převozník II. třídy
Převozník III. třídy
Řidič motorových vozíků
Řidič tramvají
Silničář
Strojmistr lodní dopravy
Strojmistr I. třídy
Strojmistr II. třídy
Traťový strojník
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Dělník v železniční infrastruktuře
Traťový dělník
Traťový dělník - obchůzkář
Kurýr
Manipulant poštovního provozu
Doručovatel neadresných zásilek
Manipulant poštovní přepravy
Pracovník vnitřní poštovní služby I
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Hradlař - hláskař
Hradlař a hláskař
Závorář
Pomocný pracovník v dopravě

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost