Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Sektorová rada pro obchod a marketing 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Manažer marketingu
Manažer reklamy
PR specialista
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Manažer nákupu velkoobchodu
Manažer odbytu velkoobchodu
Specialista zahraničního obchodu
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Vedoucí pracovník internetového obchodu
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Manažer prodeje
Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží
Pracovník cenotvorby
Pracovník obchodního úseku
Specialista merchandisingu
Obchodník
Obchodní zástupce
Pracovník internetového obchodu
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Aranžér
Manekýn
Referent internetového obchodu

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost