Zobrazení


Kvalifikační úroveň

Sektorová rada pro polygrafii, média a informační služby 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Polygrafický inženýr
Polygrafický inženýr péče o základní fondy a investice
Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti
Polygrafický inženýr technolog
Polygrafický inženýr vedoucí výroby
Polygrafický inženýr vedoucí závodu
Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník
Šéfredaktor
Tiskový mluvčí
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Knižní vydavatel
Odborný pracovník vztahů k veřejnosti
Redaktor novinář
Samostatný polygrafický technik
Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti
Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic
Samostatný polygrafický technik technolog
Samostatný polygrafický technik vedoucí provozu
Technický redaktor
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Korektor ve vydavatelství
Polygrafický technik
Polygrafický technik dispečer
Polygrafický technik kontrolor jakosti
Polygrafický technik mistr
Polygrafický technik normovač
Polygrafický technik technolog
Pracovník vztahů k veřejnosti
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Grafik pro média
Art grafik
Operátor DTP
Operátor zhotovení tiskových forem
Skenerista retušér
Správce tiskových dat
Operátor digitálních tiskových strojů
Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů
Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů
Průmyslový knihař
Knihař na automatických knihařských linkách
Knihař na knihařských strojích
Tiskař
Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích
Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích
Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích
Tiskař na ofsetových archových strojích
Tiskař na sítotiskových strojích
Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Knihařský dělník
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Pomocný pracovník v polygrafii

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost