Zobrazení


Kvalifikační úroveň


Sektorová rada pro management a administrativu 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Auditor kvality
Kouč
Podnikový ekolog
Technik specialista odpadového hospodářství
Technik specialista pro ochranu ovzduší
Technik specialista pro ochranu vod
Podnikový právník
Psycholog
Psycholog práce a organizace
Správce specialista
Specialista péče o hmotný majetek
Specialista pro správní řízení ve stavebnictví
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Metrolog
Samostatný správce
Referent pro správní řízení ve stavebnictví
Samostatný hospodářskosprávní referent
Samostatný referent péče o hmotný majetek
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Kontrolor kvality

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost