Zobrazení


Kvalifikační úroveň

Sektorová rada pro elektrotechniku 
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Elektrotechnik pro silnoproud
Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení
Elektrotechnik pro slaboproud
Správce elektronických palubních systémů
Revizní technik elektrických zařízení
Revizní technik elektrických zařízení E1A
Revizní technik elektrických zařízení E1B
Revizní technik elektrických zařízení E2A
Revizní technik elektrických zařízení E2B
Revizní technik elektrických zařízení E3A
Revizní technik elektrických zařízení E4A
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Elektromechanik číslicově řízených strojů
Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení
Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Elektromechanik pro slaboproud
Elektromechanik elektrotechnických zařízení
Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení
Elektromechanik vážících zařízení
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost
Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost