Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Sektorová rada pro elektrotechniku 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Inženýr v elektrotechnice
Elektroinženýr dispečer
Elektroinženýr investic a engineeringu
Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů
Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje a přístroje
Elektroinženýr pracovník řízení jakosti
Elektroinženýr pro biomedicínské stroje a přístroje
Elektroinženýr projektant
Elektroinženýr technolog
Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Samostatný elektrotechnik
Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení
Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu
Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje
Samostatný elektrotechnik manažer provozu
Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti
Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje
Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu
Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj
Samostatný elektrotechnik projektant
Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů
Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci RFID
Samostatný elektrotechnik technolog
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník
Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
Samostatný technik scénického osvětlení
Samostatný technik zvuku
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Elektronik
Správce elektronických palubních systémů
Elektrotechnik
Elektromechanik v dole
Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení
Elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení
Elektrotechnik dispečer
Elektrotechnik investic a engineeringu
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení
Elektrotechnik kontrolor jakosti
Elektrotechnik letadlových přístrojů
Elektrotechnik měřících přístrojů
Elektrotechnik mistr
Elektrotechnik normovač
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci RFID
Elektrotechnik pro elektrické stroje a přístroje
Elektrotechnik projektant
Elektrotechnik technolog
Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník
Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
Mechatronik
Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě
Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě
Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Revizní technik elektrických zařízení
Revizní technik elektrických zařízení E1A
Revizní technik elektrických zařízení E1B
Revizní technik elektrických zařízení E2A
Revizní technik elektrických zařízení E2B
Revizní technik elektrických zařízení E3A
Revizní technik elektrických zařízení E4A
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Elektromechanik pro slaboproud
Důlní elektrikář slaboproudých zařízení
Elektromechanik elektronických zařízení
Elektromechanik elektrotechnických zařízení
Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení
Elektromechanik pro chemicko-technologická zařízení
Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Elektromechanik vážících zařízení
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie
Elektromechanik zabezpečovacích systémů v automobilovém průmyslu
Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě
Mechanik číslicově řízených strojů
Montér inteligentních elektroinstalací
Provozní elektrikář slaboproudých zařízení
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost