Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Sektorová rada pro elektrotechniku 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Inženýr v elektrotechnice
Elektroinženýr dispečer
Elektroinženýr investic a engineeringu
Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů
Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje a přístroje
Elektroinženýr pracovník řízení jakosti
Elektroinženýr projektant
Elektroinženýr technolog
Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Samostatný elektrotechnik
Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu
Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje
Samostatný elektrotechnik manažer provozu
Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti
Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje
Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu
Samostatný elektrotechnik projektant
Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů
Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci RFID
Samostatný elektrotechnik technolog
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník
Samostatný technik scénického osvětlení
Samostatný technik zvuku
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Elektronik
Správce elektronických palubních systémů
Elektrotechnik
Elektromechanik v dole
Elektrotechnik dispečer
Elektrotechnik investic a engineeringu
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení
Elektrotechnik kontrolor jakosti
Elektrotechnik letadlových přístrojů
Elektrotechnik měřících přístrojů
Elektrotechnik mistr
Elektrotechnik normovač
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci RFID
Elektrotechnik pro elektrické stroje a přístroje
Elektrotechnik projektant
Elektrotechnik technolog
Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník
Mechatronik
Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě
Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě
Technik řízení montáže, provozu a údržby EZ v těžbě
Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Revizní technik elektrických zařízení
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Elektrikář mechanik
Autoelektrikář
Elektromechanik lanové dráhy
Elektromechanik pro instalatérská zařízení
Elektromechanik pro technická zařízení
Mechanik elektrotechnických zařízení
Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Elektrikář pro silnoproud
Důlní elektrikář silnoproudých zařízení
Elektromontér fotovoltaických systémů
Montér elektrických instalací
Montér elektrických rozvaděčů
Montér elektrických rozvodů
Montér elektrických sítí
Montér elektroinstalace
Montér elektrorozvodných sítí
Montér hromosvodů
Montér inteligentních elektroinstalací
Montér izolovaných vedení
Montér kabelových technologií pro silnoproud
Montér ochran proti atmosferickým a síťovým přepětím
Montér prací pod napětím NN
Montér slaboproudých zařízení
Montér tepelných čerpadel
Elektrikář pro slaboproud
Důlní elektrikář slaboproudých zařízení
Elektromechanik elektronických zařízení
Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení
Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení
Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Elektromechanik vážících zařízení
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost
Elektromechanik zabezpečovacích systémů v automobilovém průmyslu
Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě
Mechanik číslicově řízených strojů
Provozní elektrikář slaboproudých zařízení
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které již byly projednané a schválené sektorovou radou.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost