Zobrazení


Kvalifikační úroveň


Sektorová rada pro ozbrojené složky 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Celní tarifér specialista
Celník specialista
Specialista celního pátrání
Specialista služební přípravy
Kryptograf specialista
Metodik celního a daňového řízení
Pyrotechnik specialista
Specialista pro mezinárodní spolupráci v celní správě
Strážník obecní policie specialista
Zkušební specialista pyrotechniky
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Celník - koordinátor výkonu služby
Celník v agendě pátrání
Celník – referent pátrání
Samostatný balistik
Samostatný celní pracovník
Kriminalistický celní technik
Kynolog
Samostatný pracovník celního dohledu
Samostatný pracovník celního pátrání
Samostatný kryptograf
Samostatný pracovník celní kontroly
Samostatný pracovník celního a daňového řízení
Samostatný pracovník zkoušení pyrotechniky
Samostatný pyrotechnik
Samostatný strážník obecní policie
Metodik výcviku
Vedoucí přestupkové sekce
Velitel obecní policie
Velitel služební kynologie
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Balistik
Celní pracovník
Pracovník celní asistenční činnosti
Pracovník celního dohledu
Pracovník celního pátrání
Celník - referent integrovaných kontrol
Celník v agendě dohledu
Celník - referent mobilního dohledu
Celník v oblasti agendy celní
Celník - referent celního řízení
Celník v oblasti daňové
Celník - referent daňového řízení
Kryptograf
Pracovník celního a daňového řízení
Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve výjezdu nebo záchranné rotě
Hasič
Hasič – strojní služba
Hasič - technik
Záchranář
Záchranář - technik
Pyrotechnik
Strážník obecní policie
Strážník hlídkové služby
Strážník specialista
Strážník velitel směny
Velitel hlídky dopravní služby

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost