Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Oborový tým FDV 

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

V této sektorové radě zatím nejsou zařazeny žádné jednotky práce

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost