Zobrazení


Kvalifikační úroveň


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Správce NSP 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Daňový specialista
Dirigent ozbrojených sil ČR
Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista
Elektroinženýr dispečer
Elektroinženýr investic a engineeringu
Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů
Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Elektroinženýr pracovník řízení jakosti
Elektroinženýr pro biomedicínské stroje a přístroje
Elektroinženýr projektant
Elektroinženýr technolog
Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník
Energetik specialista distribuční soustavy
Energetik specialista provozu elektrárny
Energetik specialista rozvoje elektrické sítě
Energetik specialista řídicí soustavy
Energetik specialista správy elektrické sítě
Energetik specialista výroby tepelné energie
Farmaceut ozbrojených sil ČR
Farmaceut ozbrojených sil specialista ČR
Hlavní farmaceut ozbrojených sil ČR
Finanční analytik
Finanční auditor
Finanční ředitel
Generální ředitel
Geodet specialista
Geograf specialista
Hlavní účetní
Hlavní zdravotní sestra ozbrojených sil ČR
Kartograf specialista
Manažer controllingu
Manažer kontroly kvality
Manažer kvality
Manažer řízení rizik
Manažer zahraničního obchodu
Marketingový ředitel
Obchodní ředitel
Odborný lékař anesteziolog ozbrojených sil ČR
Odborný lékař chirurg ozbrojených sil ČR
Odborný lékař ortoped ozbrojených sil ČR
Odborný lékař urolog ozbrojených sil ČR
Operační důstojník
Personální ředitel
Podnikový architekt IT
Architekt IT v sektoru státní správy
Business Architect
Podnikový architekt IT v komerčním sektoru
Policista – rada
Rada - kriminalistický expert
Rada - manažer
Rada - příslušník štábu
Rada služby cizinecké policie
Rada služby dopravní policie
Rada služby kriminální policie a vyšetřování
Rada služby pořádkové policie
Rada služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Policista – vrchní rada, vrchní státní rada
Vrchní rada, vrchní státní rada - manažer
Poradce systému kvality
Programátor analytik
Projektový manažer
Provozní ředitel
Psycholog ozbrojených sil ČR
Rada vězeňské služby
Rada justiční stráže
Rada vězeňské stráže
Ředitel informačních technologií
Ředitel interního auditu
Ředitel investičního rozvoje
Ředitel logistiky
Ředitel malé organizace
Ředitel nákupu
Ředitel zákaznických služeb
Sociolog specialista
Specialista energetického dispečinku
Specialista IT
Specialista měření v elektroenergetice
Specialista metodik správy dat o sítích VN, NN
Specialista operačních systémů a sítí
Specialista operátor jaderné elektrárny
Správce řídicích systémů
Správní referent vězeňství specialista
Systémový inženýr správy aplikací
Technický ředitel
Veterinární lékař ozbrojených sil ČR
Hlavní veterinární lékař ozbrojených sil ČR
Výrobní ředitel
Zubní lékař ozbrojených sil ČR
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Analytik IT
Business analytik
Návrhář databází
Návrhář software
Analytik obchodní provozovny
Inspektor vězeňské služby
Inspektor justiční stráže
Inspektor vězeňské stráže
Kapitán ozbrojených sil ČR
Karierový poradce
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu
Manažer velkoobchodního skladu
Nadporučík ozbrojených sil ČR
Nákupčí informačních a komunikačních technologií
Oblastní manažer velkoobchodu pro svěřený region
Personalista specialista
Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců
Specialista náboru pracovních sil
Specialista pracovně právních vztahů
Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
Policista - komisař
Komisař - kriminalistický technik
Komisař - manažer
Komisař - specialista ICT
Komisař služby cizinecké policie
Komisař služby dopravní policie
Komisař služby kriminální policie a vyšetřování
Komisař služby pořádkové policie
Policista – vrchní komisař
Vrchní komisař - kriminalistický expert
Vrchní komisař - manažer
Vrchní komisař - příslušník štábu
Vrchní komisař – specialista ICT
Vrchní komisař služby cizinecké policie
Vrchní komisař služby dopravní policie
Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování
Vrchní komisař služby pořádkové policie
Vrchní komisař služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Poručík ozbrojených sil ČR
Programátor PLC
Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR – komisař
Komisař - Lektor - instruktor
Komisař - Specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany
Samostatný bezpečnostní pracovník
Detektiv pro prošetřování událostí
Detektiv zpravodajský pracovník
Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy
Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení
Samostatný technik scénického osvětlení
Samostatný technik zvuku
Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu
Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje
Samostatný elektrotechnik manažer provozu
Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti
Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje
Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu
Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj
Samostatný elektrotechnik projektant
Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů
Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci (RFID)
Samostatný elektrotechnik technolog
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník
Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
Samostatný geodet
Samostatný geograf
Samostatný kartograf
Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice
Samostatný programátor
Samostatný sociolog
Samostatný správní referent vězeňství
Samostatný technik IT
Samostatný technik měření v elektroenergetice
Samostatný technik provozu distribuční soustavy
Samostatný technik provozu elektrárny
Samostatný technik provozu řídicí soustavy
Samostatný technik provozu teplárny
Samostatný technik rozvoje elektrické sítě
Samostatný technik rozvoje teplárenství
Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie
Samostatný technik správy dat o sítích VN, NN
Samostatný technolog elektrárny
Samostatný technolog teplárny
Sociální pracovník ve vězeňské službě
Specialista finančního controllingu
Správce báze znalostí
Správce majetku
Správce operačních systémů a sítí
Tester automatizovaného testování
Účetní metodik
Vedoucí bioplynové stanice
Všeobecná zdravotní sestra ozbrojených sil ČR
Staniční sestra ozbrojených sil ČR
Vrchní zdravotní sestra ozbrojených sil ČR
Zdravotnický záchranář ozbrojených sil ČR
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Interkulturní pracovník
Mistr řemesla v oboru Kamnář
Obchodní referent
Operační technik
Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů
Samostatný účetní
Specialista marketingu
Produktový specialista
Specialista pro podporu prodeje a tvorbu letákových akcí
Správce databází
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Administrativní pracovník
Administrátor projektu
Asistentka
Firemní recepční
Bezpečnostní pracovník
Bezpečnostní konzultant
Detektiv koncipient
Dispečer rozvodné elektrické soustavy
Elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení
Elektrotechnik dispečer
Elektrotechnik investic a engineeringu
Elektrotechnik kontrolor jakosti
Elektrotechnik mistr
Elektrotechnik normovač
Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Elektrotechnik letadlových přístrojů
Elektrotechnik měřících přístrojů
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID)
Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
Mechatronik
Elektrotechnik pro silnoproud
Elektromechanik v dole
Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení
Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě
Elektrotechnik pro slaboproud
Správce elektronických palubních systémů
Elektrotechnik projektant
Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě
Elektrotechnik technolog
Energetik technik výroby tepelné energie
Dispečer teplárny
Mistr teplárny
Technolog teplárny
Geodet
Geograf
Hasič technik ozbrojených sil ČR
Inspektor prodejen
Instruktor výcviku a přípravy služební kynologie ozbrojených sil ČR
Kamnář technik 
Kartograf
Kontrolor jakosti v energetice
Koordinační pracovník v sociální oblasti
Manažer prodeje
Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží
Pracovník cenotvorby
Pracovník obchodního úseku
Specialista merchandisingu
Media buyer
Mediální plánovač
Nákupčí audio, video
Nákupčí pro internet, multimédia a nová média
Nákupčí tiskových médií
Pracovník monitoringu médií
Nadpraporčík ozbrojených sil ČR
Nadrotmistr ozbrojených sil ČR
Obalový technik
Obchodník
Aukcionář, dražebník
Knihkupec
Obchodní zástupce
Pracovník internetového obchodu
Realitní makléř
Starožitník
Zastavárník
Operátor bloku tepelné elektrárny
Operátor kotlů v energetice
Operátor výpočetní techniky
Personalista
Policista - asistent
Asistent služby cizinecké policie
Asistent služby dopravní policie
Asistent služby pořádkové policie
Policista - inspektor
Inspektor - kynolog
Inspektor ochranné služby
Inspektor služby cizinecké policie
Inspektor služby dopravní policie
Inspektor služby kriminální policie a vyšetřování
Inspektor služby pořádkové policie
Inspektor specialista ICT
Inspektor zásahové jednotky
Policista - vrchní asistent
Vrchní asistent - kynolog
Vrchní asistent - specialista ICT
Vrchní asistent ochranné služby
Vrchní asistent služby cizinecké policie
Vrchní asistent služby dopravní policie
Vrchní asistent služby pořádkové policie
Policista - vrchní inspektor
Vrchní inspektor - kriminalistický technik
Vrchní inspektor - kynolog
Vrchní inspektor - operační důstojník
Vrchní inspektor - specialista ICT
Vrchní inspektor ochranné služby
Vrchní inspektor služby cizinecké policie
Vrchní inspektor služby dopravní policie
Vrchní inspektor služby kriminální policie a vyšetřování
Vrchní inspektor služby pořádkové policie
Vrchní inspektor zásahové jednotky
Policista - vrchní referent
Pracovník správy pohledávek
Praporčík ozbrojených sil ČR
Programátor
Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR – vrchní inspektor
Vrchní inspektor - Specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany
Vrchní inspektor - Specialista v oblasti krizového řízení a havarijního plánování
Vrchní inspektor - Specialista v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva
Vrchní inspektor - Specialista v oblasti požární prevence a státního požárního dozoru
Vrchní inspektor - Technik komunikační a informační služby
Vrchní inspektor - Technik služeb
Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve výjezdu nebo záchranné rotě
Hasič
Hasič – strojní služba
Hasič - technik
Záchranář
Záchranář - technik
Příslušník vězeňské služby
Dozorce
Inspektor dozorčí služby
Inspektor strážní služby
Strážný justiční stráže
Strážný vězeňské služby
Strážný vězeňské stráže
Velitel jednotky justiční stráže
Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Rotmistr ozbrojených sil ČR
Rotný ozbrojených sil ČR
Specialista služeb zákazníkům
Manažer call centra
Operátor zákaznické linky
Pracovník distančního zákaznického servisu
Školitel operátorů zákaznické linky
Správce aplikací
Správce IT pro malé a střední organizace
Správní referent vězeňství
Štábní praporčík ozbrojených sil ČR
Technik energetického dispečinku
Technik měření v elektroenergetice
Technik provozu distribuční soustavy
Technik provozu elektrárny
Technik provozu řídicí soustavy
Technik správy dat o sítích VN, NN
Technik údržby ochran
Technolog elektrárny
Technolog recyklace
Účetní
Fakturant
Mzdová účetní
Odborný účetní
Pokladník
Pracovník pro evidenci zásob
Vedoucí maloobchodní provozovny
Vedoucí týmu
Vedoucí velkoobchodní provozovny
Veterinární technik ozbrojených sil ČR
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Četař ozbrojených sil ČR
Číšník ozbrojených sil ČR
Desátník ozbrojených sil ČR
Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Autoelektrikář
Elektromechanik číslicově řízených strojů
Elektromechanik lanové dráhy
Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení
Elektromechanik pro instalatérská zařízení
Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Elektromechanik pro silnoproud
Důlní elektrikář silnoproudých zařízení
Elektromontér fotovoltaických systémů
Montér inteligentních elektroinstalací
Montér izolovaných vedení
Montér kabelových technologií pro silnoproud
Elektromechanik pro slaboproud
Důlní elektrikář slaboproudých zařízení
Elektromechanik elektrotechnických zařízení
Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení
Elektromechanik vážících zařízení
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost
Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě
Hasič ozbrojených sil ČR
Kamnář
Kamnář montér kamen na biomasu
Kamnář pro renovaci dobových topidel
Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků
Kamnář stavitel krbů
Kuchař ozbrojených sil ČR
Vrchní kuchař ozbrojených sil ČR
Kynolog ošetřovatel ozbrojených sil ČR
Mechanik opravář motorových vozidel
Mechanik motocyklů
Mechanik nákladních vozidel a autobusů
Mechanik osobních vozidel
Mechanik pneuservisu
Servisní technik klimatizace osobních automobilů
Obsluha recyklačních zařízení
Pracovník recyklace
Psovod ozbrojených sil ČR
Řidič ozbrojených sil ČR
Řidič bojových vozidel a mechanismů ozbrojených sil ČR
Řidič motocyklů a malých vícestopých vozidel ozbrojených sil ČR
Řidič nákladní dopravy ozbrojených sil ČR
Řidič osobní dopravy ozbrojených sil ČR
Řidič osobních a malých dodávkových automobilů ozbrojených sil ČR
Řidič těžké nákladní a speciální techniky ozbrojených sil ČR
Skladník
Strážný ozbrojených sil ČR
Strážný Hradní stráže
Svobodník ozbrojených sil ČR
Technickoadministrativní pracovník
Technik PC a periférií
Výrobce obuvi
Obuvník pro plastikářskou výrobu
Obuvník pro sériovou výrobu
Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi
Obuvník pro zakázkovou výrobu
Opravář obuvi a kožedělného zboží
Výškový specialista
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Dělník pro recyklaci
Dělník servisu motorových vozidel
Romský asistent
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice
Pomocný pracovník v obchodě
Pomocný pracovník v zeměměřictví

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost