Zobrazení


Kvalifikační úroveň
Sektorová rada pro těžbu a úpravu nerostných surovin 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Báňský inženýr pro hlubinnou těžbu
Báňský projektant specialista
Báňský technolog specialista
Geomechanik
Vedoucí důlní degazace
Vedoucí větrání
Závodní dolu
Báňský inženýr pro povrchovou těžbu
Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin
Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin
Vedoucí těžebního a úpravárenského provozu
Závodní lomu 1
Báňský inženýr pro těžbu a skladování ropy a plynu
Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu
Vedoucí podzemního zásobníku plynu
Vedoucí střediska karotáže a perforace
Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond
Ekolog specialista
Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin
Geolog specialista
Geofyzik
Hydrogeolog
Inženýrský geolog
Ložiskový geolog
Hlavní důlní měřič
Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin
Hodnotitel rizik ukládání odpadů
Technik řízení údržby velkostroje
Technik technického rozvoje v dole specialista
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Technik realizace investic povrchové těžby nerostných surovin
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Důlní měřič
Elektrotechnik pro silnoproud
Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení
Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě
Elektrotechnik projektant
Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě
Geolog
Hlavní mechanik báňské záchranné služby
Řidič velkostroje
Samostatný pracovník poštovního provozu
Dispečer depa
Reklamant v poštovním provozu
Technický vedoucí odstřelu
Vedoucí závodní báňské stanice
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Elektromechanik pro silnoproud
Důlní elektrikář silnoproudých zařízení
Elektromontér fotovoltaických systémů
Elektromechanik pro slaboproud
Důlní elektrikář slaboproudých zařízení
Horník v dole
Horník kombajnér rubání a ražení
Horník předák rubání a ražení
Horník rubání a ražení
Horník v ostatních činnostech v dole
Obsluha strojů a zařízení v dole
Vrtač v dole
Obsluha strojů v povrchové těžbě
Klapkař
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji
Řidič kolesového nakladače
Řidič pásového vozu
Řidič rypadla
Provozní těžař ropy a plynu
Předák na povrchu
Strojník těžního stroje
Střelmistr
Střelmistr pro povrchové dobývání
Střelmistr pro stavební práce a destrukce
Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce
Střelmistr pro zvláštní druhy prací
Střelmistr v dole
Záchranář báňské záchranné služby
Báňský záchranář
Báňský záchranář četař
Báňský záchranář četař lezců
Báňský záchranář četař potápěčů
Báňský záchranář lezec
Báňský záchranář potápěč
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Pomocný pracovník v těžbě a úpravě surovin
Pomocný pracovník v dole
Pomocný pracovník v povrchové těžbě

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost