Zobrazení


Kvalifikační úroveň

Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Kožařský specialista
Kožařský specialista designér a modelář
Kožařský specialista nákupčí a zbožíznalec
Kožařský specialista pro řízení výroby a kvality
Kožařský specialista pro zdravotní a ortopedickou obuv
Kožařský specialista technolog
Kožařský specialista výzkumný, vývojový a vědecký pracovník
Manažer prádelen a čistíren
Vedoucí provozu čistírny
Vedoucí provozu prádelny
Oděvní manažer
Oděvní manažer specialista
Vedoucí oděvní technolog
Oděvní návrhář modelář
Textilní manažer
Textilní manažer specialista
Vedoucí textilní technolog
Textilní návrhář specialista
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Samostatný kožařský technik
Samostatný kožařský technik designér a modelář
Samostatný kožařský technik manažer provozu
Samostatný kožařský technik nákupčí
Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality
Samostatný kožařský technik technolog
Samostatný kožařský technik vedoucí výroby
Samostatný oděvní návrhář modelář
Samostatný oděvní technik
Samostatný oděvní technik manažer
Samostatný oděvní technik technolog
Samostatný textilní návrhář
Samostatný textilní technik
Samostatný textilní technik desinatér
Samostatný textilní technik manažer
Samostatný textilní technik technolog
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Kožařský technik
Kožařský technik designér a modelář
Kožařský technik kontrolor kvality
Kožařský technik mistr
Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač
Kožařský technik technolog
Kožařský technik technolog výroby obuvi
Technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi
Kožařský technik vedoucí výrobního provozu
Oděvní technik
Oděvní technik dispečer
Oděvní technik jakosti
Oděvní technik mistr
Oděvní technik střihač
Oděvní technik technolog
Operátor oděvní výroby
Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů
Oděvní technik návrhář modelář
Technik prádelen a čistíren
Mistr čistírny
Mistr prádelny
Technik provozu pronájmu prádla
Textilní návrhář
Textilní technik
Operátor textilní výroby
Textilní technik desinatér
Textilní technik dispečer
Textilní technik kvality
Textilní technik mistr
Textilní technik technolog
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Kožešník
Kráječ kožešinových a usňových dílců
Šička kožešinových a usňových výrobků
Pracovník prádelen a čistíren
Detašér čistírny a prádelny
Pracovník čistíren
Pracovník prádelen
Pracovník pronájmu prádla
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin
Výrobce kožedělného zboží
Brašnář
Rukavičkář
Sedlář
Výrobce obuvi
Obuvník pro gumárenskou výrobu
Obuvník pro plastikářskou výrobu
Obuvník pro sériovou výrobu
Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi
Obuvník pro zakázkovou výrobu
Opravář obuvi a kožedělného zboží
Svrškařka
Vysekávač
Výrobce oděvů
Krejčí
Střihač oděvů
Šička interiérového vybavení
Švadlena
Úpravář oděvů
Výrobce dámských kostýmů a plášťů
Výrobce pánských obleků
Výrobce pánských plášťů a bund
Výrobce sukní, halenek a šatů
Výrobce pokrývek hlavy
Kloboučník
Modistka
Výrobce textilií
Barvíř textilií
Krajkář
Pletař
Plsťař
Pracovník jakosti v textilní výrobě
Provazník
Prýmkař
Přadlák
Síťař
Textilní mistr
Tiskař textilií
Tkadlec
Úpravář textilií
Výrobce netkaných textilií
Výrobce usní a kožešin
Koželuh
Úpravář kožešin
Úpravář usní
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Dělník v textilní a oděvní výrobě
Dělník v oděvní výrobě
Dělník v textilní výrobě
Šička
Šička kusových výrobků
Šička oděvních výrobků
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě
Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost