Specializace povolání
Výrobce kovové bižuterie

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Metal Fashion Jewellery
Nadřízené povolání: Výrobce bižuterie
Příbuzné specializace: Výrobce skleněné bižuterie
Platové rozmezí
15 874 Kč - 31 475 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
3 Boční střiky nebo dvojstřiky na bižuterních výrobcích vypalovacími barvami nebo drahými kovy prováděné ve stříkací kabině (bronzování).
3 Mechanické opracovávání, broušení a leštění kovových odlitků na jednoúčelových strojích včetně jejich seřizování.
3 Odstředivé lití nízkotavitelných slitin do pryžových forem včetně seřízení a nastavení licích hodnot.
3 Příprava a vydávání polotovarů a doplňků dílenským a domáckým dělníkům ve výrobě kovové bižuterie včetně vedení potřebné evidence a přijímání hotových výrobků a polotovarů a provádění kontroly kvality a množství odvedené práce.
3 Řízení a obsluha omílacího zařízení, příprava polotovarů i omílací lázně.
3 Vakuové pokovování výrobků napařováním.
3 Zhotovování referenčních a akvizičních vzorků podle dokumentačních karet a průvodek včetně psaní zúčtovacích dokladů na jednotlivé vzory.
4 Příprava a kompletace expedičních zakázek.
4 Zabezpečení ucelených oblastí při výrobě referenčních, akvizičních a malosériových zakázek dle dokumentačních karet, průvodek a požadavků zákazníka včetně realizace.
6 Navrhování a zhotovování souprav kovové bižuterie nejvhodnějšího barevného sladění a způsobů povrchového zušlechťování.