Specializace povolání
Pracovník výroby ovocných pomazánek

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Nadřízené povolání: Konzervář
Platové rozmezí
14 404 Kč - 29 393 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
4 Dodržování stanovených hygienických předpisů a kritických bodů při výrobě pomazánek (HACCP).
4 Korekce barvy, kyselosti a konzistence vyrobené pomazánky dle stanovených hodnot.
4 Nastavení potrubní trasy ovocných polotovarů.
4 Nastavení technologických parametrů provozu vakuové odparky.
4 Odběr vzorků pro laboratorní analýzu.
4 Senzorické ověření jakosti surovin a polotovarů pro výrobu ovocných pomazánek.
4 Smyslové posouzení jakosti uvařené ovocné pomazánky.
4 Spuštění čerpadla pro dopravu ovocných polotovarů do vakuové odparky.
4 Zahájení chodu odparky včetně míchacího zařízení.