Povolání
Úklidový pracovník - speciální práce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Cleaning staff – special works, Uklízeč, Uklízečka, Úklidový pracovník
Platové rozmezí
11 520 Kč - 14 966 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
3 Přemisťování komunálních odpadů.
4 Dávkování, nakládání, aplikace a skladování chemických přípravků.
4 Nákup a skladování pomůcek, spotřebního a hygienického materiálu atd.
4 Obsluha malých strojů.
4 Speciální úklidové práce jako jsou např. voskování, impregnace, krystalizace.
4 Správa a údržba nemovitostí.
4 Vyřizování drobných reklamací.