Specializace povolání
Vazačské práce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Alternativní názvy: Vazač květin, Vazač-aranžér
Nadřízené povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Platové rozmezí
11 165 Kč - 23 339 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
2 Zhotovení adventního věnce.
2 Zhotovení aranžmá vázy.
2 Zhotovení jednoduché dárkové kytice z živých květin.