Povolání
Smuteční řečník a obřadník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: pohřební služby
Alternativní názvy: Obřadník, Smuteční ceremoniář, Moderátor smutečního obřadu, Celfotr, Manager pohřebního obřadu
Platové rozmezí
15 244 Kč - 27 413 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
6 Projednání všech náležitostí pohřbu s objednavatelem a jejich organizační zajištění.
6 Přednes smuteční řeči při obřadu.
6 Příprava smuteční místnosti, zajištění a vedení smutečního rituálu.
6 Vytvoření smutečního proslovu ve spolupráci s pozůstalými.