Specializace povolání
Dělník pro přípravu nábytkových povrchů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Nadřízené povolání: Dělník v nábytkářském průmyslu
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
2 Kontrola hotového dílce.
2 Příprava nábytkového dílce na expedici nebo přesun na další operaci ve výrobním procesu.
3 Broušení nábytkového dílce mezi jednotlivými vrstvami laku.
3 Broušení nábytkového dílce po provedení základového nátěru.
3 Broušení surového nábytkového dílce.
3 Oprava nebo zaleštění vady dílce.