Povolání
Vazač břemen

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Odborný směr:

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
3 Ochrana vázacích prostředků před ostrými hranami.
3 Vázání břemen prostřednictvím lan, řetězů a popruhů.
4 Signalizace jeřábníkovi při manipulaci a ukládání břemen.
4 Výběr vhodných míst pro umístění vázacích prostředků.