Povolání
Strojvedoucí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Strojvůdce, Engine-driver, Locoman
Odborný směr:
Platové rozmezí
32 636 Kč - 43 281 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
6 Příprava k samostatnému výkonu činnosti strojvedoucího hnacích vozidel.
6 Řízení a údržba hnacích vozidel (mimo ČD) nad 35 t hmotnosti v technologické kolejové dopravě v přísunu, odsunu materiálu a zboží, navazující časově a bezprostředně na výrobní proces při obratu více než 100 vozových jednotek na hnací vozidlo za 24 hodin v průměru kalendářního roku.
7 Provádění pravidelných technických školení strojvedoucích, včetně přezkušování, udělování autorizačních osvědčení k řízení lokomotiv mimo ČD., a.s. (strojvedoucí-instruktor).
7 Řízení, obsluha a údržba hnacích vozů nákladních vlaků vedených po vybraných tratích ČD nebo vybraných tratích mimo ČD.
8 Odborné práce při řízení, opravách a údržbě hnacích vozů při převažující práci u posunu na kolejištích, kolejích které nejsou ve správě ČD a.s.
8 Řízení, obsluha a údržba hnacích vozů nákladních vlaků se soustavným zajížděním na vybrané tratě ČD.
9 Odborné práce při řízení, opravách a údržbě hnacích vozů při převažující práci u posunu na kolejištích, kolejích, které jsou ve správě ČD a.s. (ve staniční službě, v obvodu depa kolejových vozidel).
10 Vysoce odborné práce při řízení, obsluze a údržbě hnacích vozů vlaků osobní a nákladní dopravy při převažující práci v traťové službě (včetně výkonu práce na tratích cizího státu, kde není vyžadována znalost cizího jazyka).
11 Specializované, vysoce odborné činnosti (spojené s nejvyšší neuropsychickou zátěží) při řízení a obsluze hnacích vozů řady 680 nebo při převažující práci v traťové službě při řízení a obsluze hnacích vozů u vlaků kategorie SC,EC,IC,Rn,Nex, (u kterých je realizován výkon práce na území cizího státu a je vyžadována znalost cizího jazyka a předpisů příslušného cizího železničního podniku v požadovaném rozsahu).