Povolání
Manažer marketingu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: marketing
Alternativní názvy: Marketingový manažer, Marketing Manager
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 794 Kč - 133 434 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
8 Organizace, zajišťování analýz a výsledků marketingového výzkumu a navrhování doporučení pro další postupy.
9 Vytváření a realizace projektů a programů pro informování a prezentaci činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti.
10 Zpracovávání analýzy tržního prostředí a konkurence včetně návrhů obchodních opatření.
11 Tvorba koncepce obchodního nebo podnikatelského zaměření organizace. Koordinace marketingových strategií.
11 Zajišťování všech způsobů a forem propagace organizace nebo úseku její činnosti. Navrhování, zajišťování a organizace propagačních aktivit.
11 Zpracovávání marketingových prognóz a příprava marketingové strategie.